Data dodania: 01.10.2018

Nowe formularze INF-U oraz INF-1-u –od 1 października 2018 r.

Od 1 października 2018 r. obowiązują nowe zasady obliczania kwoty obniżenia wpłat na PFRON oraz nowe wzory formularzy informacji INF-U oraz INF-1-u.

System e-PFRON2 jest w pełni dostosowany do tych zmian i dzięki niemu sprzedający ma możliwość:
• wypełnienia informacji zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz zgodnie z obowiązującym wzorem;
• wygenerowania pliku w formacie PDF, który można zapisać np. na stacji roboczej użytkownika oraz wydrukować celem wysłania nabywcy;
• zaimportowania informacji INF-U w postaci plików XML z zewnętrznych systemów informatycznych do e-PFRON2.

Informacja INF-U:
• sposób jej wypełnienia jest identyczny z tym, jaki jest stosowany przy wypełnianiu innych dokumentów;
• dane ewidencyjne sprzedającego uzupełniają się automatycznie na podstawie danych znajdujących się w bazie Funduszu;
• możliwe jest także kopiowanie danych ewidencyjnych nabywcy z poprzednio wypełnionych informacji;
• kwota obniżenia jest wyliczana automatycznie w oparciu o dane wpisane przez sprzedającego.
• wygenerowana informacja jest zapisywana w oddzielnej zakładce, z której w następnym miesiącu jest pobierana jako załącznik do informacji INF-1-u oraz przesyłana do Funduszu w taki sam sposób, jak inne dokumenty przygotowywane w systemie e-PFRON2.

Informacja INF-1-u:
• sposób jej wypełnienia jest identyczny z tym, jaki jest stosowany przy wypełnianiu innych dokumentów;
• poz.16 (liczba informacji o kwocie obniżenia wpłat) wypełnia się automatycznie liczbą wystawionych w danym okresie informacji INF-U – pod warunkiem, że wszystkie informacje INF-U, których kopie należy załączyć do informacji INF-1-u zostały wygenerowane w e-PFRON2 lub zostały zaimportowane do niego z zewnętrznych systemów informatycznych.

Info: PFRON
Data publikacji: 01.10.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.