Data dodania: 10.10.2018

Niepełnosprawni – Kraków OK

Ponad 14,5 proc. mieszkańców Krakowa stanowią osoby z niepełnosprawnościami. Miasto podejmuje szereg działań na rzecz tej grupy, a najważniejsze z nich zostały przedstawione podczas konferencji „Niepełnosprawni – Kraków OK". Spotkanie odbyło się 2 października w sali obrad Rady Miasta Krakowa.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał prezydent Jacek Majchrowski. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę m.in. na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki tym partnerom gmina poznaje potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

W programie wydarzenia znalazły się panele dyskusyjne: „Rodzina to priorytet", „Promujemy prospołeczne postawy" oraz „Sport osób niepełnosprawnych". W pierwszym z nich przedstawiono nową formułę Programu Kraków dla Rodziny „N". − Rozszerzono ulgi i uprawniania na dorosłe dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów faktycznych – powiedziała „NS" Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Ponadto nastąpiła prezentacja projektu „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych". Realizuje go Fundacja Hipoterapia wraz z Fundacją MATIO oraz Gminą Miejską Kraków.

Nie zabrakło też wątków dotyczących udostępnianych wydawnictw. Do dyspozycji zainteresowanych są „Krakowski Informator dla Osób Niepełnosprawnych" i „Przewodnik po Krakowie dla niepełnosprawnego turysty", który wzbogacony jest o aplikację mobilną.

Społecznicy i sportowcy

Uczestnicy drugiej części konferencji dowiedzieli się o nowej odsłonie konkursu „Kraków bez barier". Do tej pory inicjatywa ta promowała budownictwo dostępne dla wszystkich (np. http://naszesprawy.eu/aktualnosci/13706-budownictwo-godne-nasladowania.html). Od najbliższej, czyli dwunastej edycji pojawią się dodatkowe kategorie.

− Zawsze wyniki ogłaszaliśmy w grudniu podczas gali, ale rozstrzygnięcie przenosimy na maj przyszłego roku. Chcemy nagrodzić m.in. osoby indywidualne za wyjątkową aktywność. Będą też obszary, które póki co są konsultowane z organizacjami pozarządowymi – poinformował Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych.

Tematem debaty był również Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych" (np. http://naszesprawy.eu/aktualnosci/14434-tydzie-dla-wszystkich-pasja-i-integracja-.html).

Ostatnia część dyskusji dotyczyła sportu. W niej nie mogło więc zabraknąć wątków związanych z otwartą w tym roku Halą 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych (http://naszesprawy.eu/sport-i-turystyka/14269-centrum-sportu-niepelnosprawnych-juz-otwarte.html).

Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Krakowa
Celem konferencji było przedstawienie zasad i działań w ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W spotkaniu wzięło udział około 80 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Obecni byli też reprezentanci środowisk akademickich, sportowcy z niepełnosprawnościami, a także partnerzy Gminy Miejskiej Kraków w realizacji Programu Karta Rodziny „N" .
Konferencja nie tylko w kompleksowy sposób podsumowała dotychczasowe systemowe rozwiązania samorządu. Wskazała też kierunki, które należy rozwijać w celu poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych
Jestem mile zaskoczony, że konferencja wzbudziła tak duże zainteresowanie ze strony organizacji pozarządowych. One mocno zaangażowały się w debatę, były do niej bardzo dobrze przygotowane. W Urzędzie Miasta dostrzegają partnera, który nie tylko w sposób deklaratywny, ale autentyczny, chce realizować zgłaszane projekty. Nasze wspólne inicjatywy są odpowiedzią na postulaty napływające do magistratu z różnych środowisk osób z niepełnosprawnościami.
Termin konferencji nie był przypadkowy. Jesteśmy w przededniu dopinania budżetu na 2019 r. Informacje pozyskane od organizacji pozarządowych będą dla nas argumentem w kontekście wniosków budżetowych.

Zobacz galerię...

Marcin Gazda, fot. Wiesław Majka/krakow.pl
Data publikacji: 10.10.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.