Data dodania: 30.10.2018

Program Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych" adresowany do organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnościami.

Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Jego budżet to 18,7 milionów złotych. Wysokość wsparcia to maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład własny wnioskodawcy musi stanowić co najmniej 20 proc. i może być pokryty ze środków jednostek samorządu terytorialnego, PFRON, Unii Europejskiej, sponsorów lub środków własnych, do których również zalicza się pracę wolontariuszy.

W ramach programu można uzyskać grant na niekomercyjne działania polegające na:

- wspieraniu organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
- wspieraniu organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób niepełnosprawnych,
- wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
- promocji sportu osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków w ramach programu mija 30 listopada 2018 r.

Dofinansowane projekty muszą być zrealizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Więcej:

https://msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7937,Trwa-nabor-wnioskow-do-Programu-Upowszechniania-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych-w-.html?fbclid=IwAR2VZ2q5Xc4xeAY0RNJbIEbDWZDbBa_n-TcLnMrmmNKAnOQGbT3srvWaL90
rhr/
Data publikacji: 30.10.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.