Data dodania: 14.11.2018

Polskie MSZ sfinansowało świetlicę dla dzieci w białoruskim Homlu

Świetlica dla niepełnosprawnych dzieci, sfinansowana ze środków Polskiej Pomocy przez polskie MSZ, została otwarta 13 listopada w Homlu na południowym wschodzie Białorusi.

- Przekazaliśmy dzisiaj samochód dla wioski dziecięcej, która została stworzona przez lokalny Caritas – powiedziała PAP Magdalena Sidorowicz z ambasady RP w Mińsku.
W ramach wartego niemal 700 tys. zł projektu (MSZ przekazało 620 tys. zł.) przeprowadzono adaptację i wyposażenie dwóch domów do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych. Zorganizowane zostały ćwiczenia i warsztaty dla personelu.

Projekt ma służyć wsparciu osób niepełnosprawnych, umożliwieniu ich integracji i funkcjonowania w społeczeństwie.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat ambasada RP zrealizowała na Białorusi ponad 70 projektów programu tzw. małych grantów o łącznej wartości przewyższającej 1 mln euro. (PAP)

Justyna Prus, fot. pixabay.com

Data publikacji: 14.11.2018 r.

 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.