Data dodania: 20.11.2018

Rząd za zmianami w programie Wiedza Edukacja Rozwój, służącym niepełnosprawnym

Rząd zdecydował 20 listopada o zmianach w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, które mają służyć m.in. wsparciu ludzi starszych i niepełnosprawnych - poinformowało CIR.

Przyjęte zmiany umożliwić realizację 18. spośród 44. działań zaplanowanych w programie "Dostępność Plus". Mają to być takie działania jak m.in. "Budynki bez barier", "100 placówek służby zdrowia bez barier", "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" czy "Dostępne serwisy internetowe i aplikacje mobilne".

Chodzi o usuwanie barier w dostępie do usług publicznych - organizacyjnych oraz infrastrukturalnych - utrudniających życie m.in. osobom z niepełnosprawnościami oraz starszym. W sumie w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczonych na ten cel ok. 132 mln euro w latach 2018-2025.

Program "Dostępność Plus", został przyjęty przez Radę Ministrów 17 lipca 2018 r. Celem działań ma być zapewnienie niezależności życia i podniesienia jego jakości osobom o szczególnych potrzebach m.in. seniorom, osobom na wózkach inwalidzkich i poruszającym się o kulach czy laskach, niewidomym i słabowidzącym, głuchym i słabosłyszącym, z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, kobietom w ciąży i osobom z małymi dziećmi. (PAP)

Ewa Wesołowska

Data publikacji: 20.11.2018 r.

 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.