Data dodania: 04.01.2019

Łódź będzie pracować na rzecz poprawy dostępności dla niepełnosprawnych

Łódź będzie jedną z trzech gmin, które – w ramach "Partnerstwa na rzecz dostępności" – wezmą udział w opracowaniu zasad lepszego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej i poprawy jej dostępności – poinformował 4 stycznia wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.

- Łódź, jako jedna z trzech dużych polskich gmin, przyłączyła się do programu „Dostępność plus" – to program Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dzięki któremu będzie opracowywana ustawa wyznaczająca ogólnopolskie trendy dotyczące zwiększania dostępności i funkcjonowania niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej – powiedział Wieczorek.

Według wiceprezydenta Łodzi uczestnictwo w pracach dotyczących programu "Dostępność plus" jest oznaką doceniania dotychczasowych działań łódzkiego magistratu, związanych ze wspieraniem osób niepełnosprawnych.

- To w naszym mieście jeden z priorytetów, dlatego m.in. włączyliśmy się do Niepełnosprawnika – aplikacji, która pokazuje dostępność przestrzeni publicznej, oznaczyliśmy nasze budynki dla osób niewidomych i niedowidzących znacznikami „totupoint", czyli systemem urządzeń, który ułatwia zlokalizowanie obiektu i wejścia do niego. Niedawno wprowadziliśmy też kartę „Bez barier", która pomaga niepełnosprawnym łodzianom w uzyskaniu ulg i udogodnień – zaznaczył.

Przypomniał również, że od ubiegłego roku obowiązuje "Łódzki standard dostępności" – dokument określający, jak powinny wyglądać chodniki, krawężniki, przejścia dla pieszych, windy, toalety, parki i inne obiekty, by osobom z niepełnosprawnościami zapewnić ich dostępność.

- „Dostępność plus" to także perspektywa uzyskania środków z puli 23 mld zł w perspektywie lat 2018-2023, dzięki którym nasze miasto będzie mogło się zmieniać na lepsze. Będziemy uczestniczyć w opracowaniu ustawy, ale też intensywnie aplikować o środki poprawiające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w różnych obszarach życia – dodał Wieczorek.

Obecna na konferencji pełnomocniczka Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Monika Mazur pozytywnie oceniła zmiany, jakie zaszły w Łodzi w ciągu ostatnich 15 lat – tyle czasu upłynęło od wypadku, który spowodował, że jest osobą poruszającą się na wózku.

Coraz więcej instytucji, uczelni i szkół dba o zapewnienie dostępności, bardzo dużo mówi się też o projektowaniu uniwersalnym, aby już na etapie planowania – a nie po realizacji obiektu – myśleć o likwidowaniu barier. Łódź jest miastem starym, z wieloma niedostępnymi budynkami i dostosowanie go do potrzeb niepełnosprawnych musi potrwać. Obecnie nie ma większych problemów z dostaniem się do obiektów sportowych, kulturalnych, oświatowych, dostępne są wszystkie placówki szkolno-wychowawcze – zaznaczyła.

Łódzka rzecznik osób niepełnosprawnych Katarzyna Tręda-Pisera podkreśliła, że Łódź została jednym ze stu sygnatariuszy "Partnerstwa na rzecz dostępności" po tym, jak zweryfikowane zostały miejskie działania na rzecz niepełnosprawnych, opisane w aplikacji.

- To nie tylko wspomniana „Karta bez barier", totupointy i Niepełnosprawnik, ale także wielki projekt „Opiekuńcza Łódź", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który cieszył się dużym zainteresowaniem osób z niepełnosprawnościami, oczekujących wsparcia i opieki w miejscu zamieszkania. W 2019 r. rozpoczynamy kolejne dwa duże projekty – Łódzkie Centrum Wsparcia działające przy Sejmiku Osób Niepełnosprawnych o nową edycję programu „Opiekuńcza Łódź" – dodała. (PAP)

Agnieszka Grzelak-Michałowska

Data publikacji: 04.01.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.