Data dodania: 07.01.2019

Banki ograniczają prawa klientów

Do rzecznika praw obywatelskich wpływają skargi, że banki nie uznają notarialnych pełnomocnictw sporządzonych przez właścicieli rachunków upoważniających do reprezentowania ich przez osoby trzecie.

Banki wymagają, aby pełnomocnictwo było sporządzane w obecności ich pracownika, który jednak nie może dokonywać czynności poza siedzibą banku, np. w domu osoby starszej, niepełnosprawnej, czy w szpitalu. Takie uprawnienia ma natomiast notariusz, który może dokonać czynności notarialnej poza kancelarią, jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności.

Brak uznania pełnomocnictwa notarialnego skutkuje tym, że klient banku pozbawiony jest dostępu do swoich środków.

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Krajowej Rady Notarialnej o wypracowanie wzoru pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, które byłoby przez instytucje finansowe honorowane. Chodzi głównie o osoby starsze, z niepełnosprawnościami czy przebywające w szpitalu, które nie mogą sporządzić pełnomocnictwa w siedzibie banku.

kat
Data publikacji: 07.01.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.