Data dodania: 17.01.2019

W Sejmie informacja bieżąca ws. sytuacji w ochronie zdrowia

W Sejmie, na wniosek PSL-UED, trwa informacja bieżąca "w sprawie pogarszającej się sytuacji w systemie opieki zdrowotnej".

Przedstawiciel wnioskodawców Jan Łopata (PSL-UED) powiedział, że "żadnemu obywatelowi Rzeczpospolitej, żadnemu Polakowi nie trzeba udowadniać, że system ochrony zdrowia to niezbędny element sprawnie funkcjonującego państwa". Każdy - jak mówił - był, jest lub, niestety, będzie zmuszony do korzystania z pomocy lekarskiej.

Jego zdaniem "pacjenci z obawą obserwują pogarszającą się sytuację służby zdrowia". Wymienił w tym kontekście m.in. wydłużające się kolejki, brak dostępu do lekarzy specjalistów, nierozwiązane problemy związane z finansowaniem szpitali, brak dostępu do niektórych leków i ich niekontrolowany wywóz.

-Głośne przedwyborcze hasła, że pacjent jest najważniejszy zderzają się z twardą polską rzeczywistością, która wymaga rzetelnej naprawy - stwierdził poseł. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl, fot. Kancelaria Sejmu

Data publikacji: 17.01.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.