Data dodania: 17.01.2019

Alimenty dla osób niepełnosprawnych – bezterminowo?

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmieny w prawie dotyczącym osób z niepełnosprawnością, które ukończyły 25 lat. Ma nie być już automatycznego wygaszania obowiązku alimentacyjnego.

Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości zapewnia, że projekt zmian w kodeksie rodzinnym jeszcze w styczniu trafi na Radę Ministrów. Zawiera on również wiele innych propozycji, dlatego prawnicy są podzieleni - jedni chwalą planowane zmiany, inni - m.in. sędziowie - nie wierzą w skuteczność mediacji w takich sprawach.

Zmiany w kodeksie rodzinnym od początku wzbudzały kontrowersje. W lipcu resort sprawiedliwości upublicznił projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zakłada on m.in., że rozwód małżonków posiadających małoletnie dzieci rozpocznie postępowanie informacyjne i nieobowiązkowe mediacje rodzinne. Wprowadza też alimenty natychmiastowe oraz kary grzywny i ograniczenia wolności za utrudniania kontaktów z dzieckiem. W projekcie zapisano, że obowiązek alimentacyjny będzie wygasał z chwilą ukończenie przez dziecko 25. roku życia.

Niepełnosprawność - obowiązek alimentacyjny nie wygaśnie

Główną zmianą wprowadzoną podczas prac nad projektem jest rozszerzenie wyjątku dotyczącego wygaszania obowiązku alimentacyjnego. W pierwszej wersji automatyzmu miało nie być - w przypadku osób, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które skończyły 25 lat. Ostatecznie objęto nim dorosłe dzieci z każdą orzeczoną niepełnosprawnością.

W mocy pozostają dotychczasowe zasady dotyczące alimentów. Rodzic zobowiązany do alimentacji, będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o wygaszenie tego obowiązku i sąd podejmie w tym zakresie decyzję.

Oprac. IKa, grafika: pixabay.com
Data publikacji: 17.01.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.