Data dodania: 26.01.2019

Będą pieniądze na wkład własny unijnych projektów dla niepełnosprawnych w Świętokrzyskiem

Organizacje pozarządowe w woj. świętokrzyskim będą mogły się starać o unijne dofinansowanie zadań dla osób niepełnosprawnych, nawet jeśli nie mają wkładu własnego na realizację projektów - zakłada umowa podpisana 25 stycznia w Kielcach między urzędem marszałkowskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali z prezesem PFRON Marleną Maląg umowę na realizację programu "Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnością". Porozumienie zakłada, że organizacje pozarządowe będą się mogły starać o unijne dofinansowanie, nawet jeśli nie mają wkładu własnego na realizację projektów.

- Program jest dedykowany przede wszystkim dla organizacji pożytku publicznego na wkład własny do projektów. Jest to o tyle ważne, że Fundusz w swojej misji ma wspierać osoby niepełnosprawne i aktywizować je w dążeniu na otwarty rynek pracy. Ale musimy także pomagać organizacjom pozarządowym, które prowadzą takie zadania - powiedziała prezes PFRON Marlena Maląg.

Dzięki podpisanemu porozumieniu PFRON będzie mógł sfinansować wkład własny wnioskodawców, czyli część kosztów, które musi ponieść podmiot realizujący dany projekt. W większości przypadków jest to od 5 do 15 proc. wartości projektu.

- Organizacja napisze wniosek na rzecz osób z różnymi stopniami niepełnosprawności, musi być on sprawdzony pod względem formalnym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeśli jest dobry, trafia do PFRON-u, który ocenia, czy wszystko, co jest zawarte we wniosku, może być sfinansowane. Wtedy ten wkład własny będzie w całości pokrywany - podkreśliła wicemarszałek Janik. Dodała, że kwota na wkłady własne do projektów nie jest z góry określona.

- W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie na ten rok mamy do wykorzystania 206 mln zł. Z większości tych środków osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać przez organizacje pozarządowe. Liczymy, że przyczyni się to do większego zainteresowania konkursami. Do tej pory organizacje często rezygnowały ze składania wniosków o dofinansowanie, ze względu na kłopoty ze zgromadzeniem wkładu własnego - zaznaczyła wicemarszałek województwa.

Prezes świętokrzyskiego oddziału PFRON Andrzej Michalski dodał, że już można zaobserwować większe zainteresowanie udziałem w konkursach organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

- Zgłaszają się do nas pierwsi zainteresowani. Chodzi m.in. o projekty z zakresu usług asystenckich w ramach np. mieszkań treningowych, które mają na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Inne dotyczą zwiększenia kompetencji takich osób, współpracy z trenerem pracy czy fizjoterapeutą - powiedział Michalski. Wyraził nadzieję, że dzięki tym działaniom zmniejszy się stopa bezrobocia wśród niepełnosprawnych. Aktualnie w woj. świętokrzyskim w powiatowych urzędach pracy jest zarejestrowanych 2771 osób niepełnosprawnych.

Region świętokrzyski jest drugim w kraju, w którym będzie realizowany program "Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnością". Na Podkarpaciu w jego ramach zrealizowano już 22 projekty, dzięki czemu umożliwiono między innymi utworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych i skuteczniejsze przygotowywanie takich osób do podjęcia aktywności zawodowej. (PAP)

Janusz Majewski, oprac. rhr/, fot. PFRON

Data publikacji: 26.01.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.