Data dodania: 09.02.2019

Znacznie zwiększone budżet i środki przekazywane przez PFRON

PFRON przekaże 100 mln więcej dla samorządów na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Cały budżet PFRON w porównaniu z 2018 rokiem zwiększy się o pół miliarda złotych i będzie liczył 5,53 mld złotych. Wyższy budżet PFRON na 2019 rok wynika z przewidywanego zwiększenia wpłat pracodawców nie spełniających ustawowego wymogu zatrudniania pracowników z niepełnosprawnościami.

W głównej siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 lutego odbyło się śniadanie prasowe na temat nowych zadań programowych PFRON, z udziałem: ministra Krzysztofa Michałkiewicza, prezes PFRON Marleny Maląg, zastępcy prezesa PFRON ds. programowych Doroty Habich oraz zastępcy prezesa PFRON ds. finansowych Tomasza Maruszewskiego.

Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych poinformował, że 7 lutego prezes PFRON podpisała podział kwot dla samorządów, które łącznie będą zwiększone o 100 mln. Podkreślił tez istotną rolę samorządów, które mają zaspokajać potrzeby osób z niepełnosprawnością na poziomie lokalnym.

Prezes PFRON Marlena Maląg podczas spotkania z dziennikarzami oraz rodzinami osób z niepełnosprawnością podkreśliła, że pomoc realizowana za pośrednictwem samorządów ze środków PFRON wpisuje się w politykę rządu.

Nowością w dofinansowaniach w ramach programu „Aktywny samorząd" jest m. in.: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (po raz pierwszy także dla osób z dysfunkcją słuchu), zwiększenie kwoty dofinansowania z 1600 do 2100 zł na prawo jazdy kat. B oraz wprowadzenia możliwości dofinansowania na prawo jazdy innych kategorii, co powinno wpłynąć pozytywnie na aktywizację zawodową wśród osób z niepełnosprawnościami.

Plan finansowy realizacji programu "Aktywny Samorząd" przewiduje 147 mln złotych (wzrost w stosunku do 2018 r. o ponad 37 proc.) dla 30,5 tys. beneficjentów (w stosunku do 23 tys. w 2018 r.).

Zastępca prezesa Dorota Habich przytoczyła wyniki badań przeprowadzonych wśród osób z niepełnosprawnościami dotyczące ich potrzeb. Jako główny, wymagający zaspokojenia problem wskazali oni mieszkalnictwo i samodzielne życie (co nie leży zupełnie w kompetencjach i zadaniach Funduszu) oraz dostęp do nowoczesnych technologii. Potrzeby te są uwzględniane w polityce społecznej rządu.

Zastępca prezesa Tomasz Maruszewski podkreślił wysoki wzrost kwot przekazywanych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami (z 40,7 mln zł na 57 mln zł). Szczególnie istotne jest tu dofinansowanie do likwidacji barier transportowych, gdzie PFRON dofinansowuje zakupy busów w kwocie do 80 tys. zł oraz autobusów w kwocie do 250 tys. zł.

Również więcej, tym razem o 170 mln zł, otrzymają pracodawcy osób z niepełnosprawnością, którzy będą głównymi beneficjentami środków Funduszu. Na wsparcie zatrudniania tej grupy pracowników przewidziano 3,321 mld zł, co stanowi ok. 60 proc. budżetu PFRON.

Podczas śniadania obecne były również rodziny osób z niepełnosprawnością: Małgorzata i Grzegorz Płonka (człowiek z dysfunkcją słuchu, muzyk i kompozytor) oraz Maria i Jurek Halscy. Grzegorz Płonka od wielu lat korzysta ze wsparcia PFRON. Rodziny wskazały na trudności z jakimi się borykają, ale też na to, jak ważna jest pomoc systemowa i wspólne wypracowanie modelu wsparcia.

Śniadanie było okazją do dialogu, tak ważnego przy wprowadzaniu nowych zmian – zaznaczał minister Krzysztof Michałkiewicz. Prezes Marlena Maląg wskazała jeszcze na korzyści jakie wszyscy mogą czerpać z obcowania z osobami z niepełnosprawnością. Bo to właśnie oni uczą nas, że „Moc w słabości się doskonali"

Info i fot. PFRON, oprac. rhr/
Data publikacji: 09.02.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.