Data dodania: 08.02.2019

Publiczna przestrzeń w Kielcach będzie przyjazna

Prezydent Kielc podpisał zarządzenie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce".

Wprowadzenie dokumentu poprzedzono konsultacjami społecznymi. W ponad 80 stronicowym dokumencie zawarte są szczegółowe wskazówki dla projektantów, planistów oraz wykonawców jak likwidować bariery w przestrzeni publicznej.
Opracowane Standardy dostępności... w Kielcach opisują szczegółowo m.in. jak mają być zaprojektowane ciągi piesze i rowerowe, strefy wypoczynku, oświetlenie, nawierzchnie, przejścia dla pieszych, autobusy i przystanki autobusowe, oznakowania wewnątrz budynku, np. schody, windy, poręcze. Uwzględniono także jak powinna być przystosowana i oznakowana tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót budowalnych.

Standardy wprowadzane powinny być do wszystkich działań rozpoczynanych, ale również do działań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, jeżeli umożliwia to stan ich zaawansowania.

kat
Data publikacji: 08.02.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.