Data dodania: 12.02.2019

Dodatek dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami

Urząd Miasta Krakowa wprowadzi w tym roku nowe świadczenie dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którego kwota będzie wynosić 500 zł. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce wychodząca naprzeciw tej grupie społecznej. 13 lutego podczas sesji Rady Miasta Krakowa pod obrady radnych zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie ustanowienia i realizacji dodatku opiekuńczego.

Dodatek opiekuńczy jest elementem polityki rodzinnej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie rodzin z dorosłą osobą niepełnosprawną, głównie poprzez polepszenie ich opiekunom warunków socjalno-bytowych. Do jego otrzymania uprawnieni będą opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, korzystający z pomocy w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Ta grupa osób jest szczególnie potrzebująca, gdyż boryka się nie tylko z niepełnosprawnością najbliższych, ale też z problemami finansowymi. Sytuacja ta niejednokrotnie jest wynikiem rezygnacji z zatrudnienia z uwagi na konieczność sprawowania całodobowej opieki nad członkiem rodziny. Kwota dodatku w sposób realny wesprze takie osoby i poprawi ich funkcjonowanie.

Program obejmie około 400 osób w Krakowie, miasto szacuje, że na jego realizację wyda 2 mln 286 tysięcy zł.

Procedura przyznania dodatku wszczynana będzie z urzędu, dzięki czemu nie będzie konieczności składania odrębnych wniosków ani dodatkowej dokumentacji. Urząd Miasta Krakowa będzie wydawał decyzje przyznające świadczenia na podstawie weryfikacji decyzji przyznających specjalny zasiłku opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, dzięki czemu proces ten będzie znacznie uproszczony.

Kwota dodatku opiekuńczego będzie wynosić 500 zł miesięcznie. Będzie on wypłacany w okresach miesięcznych, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca. Dodatek opiekuńczy za miesiące styczeń i luty zostanie wypłacony nie później niż do 31 marca 2019 r.

pr
Data publikacji: 12.02.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.