Data dodania: 18.02.2019

Dostępność plus. Wspieramy przedsiębiorców

Ostatnio hasło „dostępność" często pojawia się w mediach w różnych kontekstach: czy to w obszarze Funduszy Europejskich, czy projektowania obiektów i usług. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą rządowego programu Dostępność plus. Czym jest dostępność? Jakie są założenia programu? I, co ważne, w jaki sposób będzie on wspierał przedsiębiorców?

Dostępne... czyli jakie?
Dostępny miejski transport, budynki, szkoły i przychodnie... Brzmi to być może tajemniczo, ale zasada kryjąca się za dostępnością jest bardzo prosta. Dostępne – usługi, obiekty, pojazdy – to takie, z których może korzystać na równi jak największa liczba osób. Na równi, czyli bez względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność.

W powszechnym rozumieniu różnego rodzaju udogodnienia, np. w budynkach, projektuje się głównie z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. To tylko część prawdy. Szerokie podjazdy o optymalnym kącie nachylenia mogą przecież służyć nie tylko osobie poruszającej się na wózku, ale i rodzicowi z dziecięcą spacerówką czy podróżnemu, który ciągnie za sobą dużą i ciężką walizkę. Ten przykład pokazuje, że dostępność rozumiana jako znoszenie barier służy nam wszystkim.

Program Dostępność plus
Program wystartował wiosną ubiegłego roku. Jest pierwszą tak kompleksową inicjatywą w zakresie znoszenia barier. I choć jego cele brzmią prosto – podniesienie jakości życia i zagwarantowanie samodzielności wszystkich obywateli, w tym seniorów czy osób z ograniczoną sprawnością, w rzeczywistości ich realizacja wymaga szeregu różnych działań, które należy dobrze skoordynować. Wymagać to będzie wspólnego wysiłku nie tylko rządu, ale również samorządów czy właśnie przedsiębiorców. Działania programu obejmą 8 obszarów: architekturę, transport, edukację, służbę zdrowia, cyfryzację, usługi, konkurencyjność i koordynację.

Co z przedsiębiorcami?
Potrzeby społeczeństwa są zróżnicowane, co oznacza, że wzrasta zapotrzebowanie na produkty i usługi, które są uniwersalne – użyteczne i przyjazne dla wszystkich. Wiele rozwiązań i produktów, które powstają z myślą o osobach ze specjalnymi potrzebami z czasem zyskuje powszechną popularność. Dla przedsiębiorców takie projektowanie produktów i usług to także wyzwanie. Dlatego program Dostępność plus wesprze ich w wysiłkach na rzecz dostępności.

Na co w takim razie mogą liczyć polscy przedsiębiorcy?
Program pomaga firmom, które są zainteresowane opracowaniem i wprowadzeniem na rynek uniwersalnie zaprojektowanych, innowacyjnych produktów, czyli dla tych, którzy:
• potrzebują wsparcia na prowadzenie badań z zakresu dostępności czy uniwersalnego projektowania, stworzony zostanie krajowy program ich finansowania. Jakie badania będzie wspierał? Przede wszystkim te nad opracowaniem metod dostosowania produktów (np. mebli, mieszkań, sprzętu AGD) do specyficznych potrzeb użytkowników oraz zastosowaniem nowych technologii w dziedzinie dostępności (np. aplikacji do nauki programowania dla osób z niepełnosprawnościami);
• szukają środków na wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług i produktów projektowanych jako uniwersalne lub jako technologie kompensacyjne, uruchomione zostaną preferencyjne instrumenty finansowe (bony finansowe). Wsparcie będzie udzielane i na wczesnych etapach, jak i na tworzenie finalnych produktów i usług dla osób o specjalnych potrzebach;
• obawiają się ryzyka związanego z wprowadzeniem do sprzedaży innowacyjnych produktów przewidziano utworzenie specjalnych centrów, w których młode firmy będą mogły przetestować i zweryfikować swoje pomysły;
• szukają możliwości promocji swoich produktów, powstaną targi dostępności – będzie to cykliczna impreza dla polskich przedsiębiorców, podczas której będą mogli pokazać najbardziej funkcjonalne rozwiązania technologiczne dla osób o specjalnych potrzebach.
Co jeszcze? Będziemy dążyć do tego, by „Dostępność" stała się marką – znakiem promującym polskich producentów, wytwarzających wysokiej jakości produkty i usługi oparte na idei projektowania uniwersalnego. Z tym związane będzie także wsparcie marketingowe. Znak „Dostępność" przyznawany będzie w trybie corocznego konkursu pod patronatem rządowym.

Środki przeznaczone na powyższe działania pochodzić będą z programu Inteligentny Rozwój.

Gdzie szukać informacji?
Aktualne informacje na temat programu i jego realizacji znajdą Państwo na podstronie programu na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Info: MIIR
Data publikacji: 18.02.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.