Data dodania: 02.03.2019

43 podmioty otrzymają dofinansowanie na wsparcie bezdomnych i niepełnosprawnych

W sumie 6 mln zł trafi do 43 organizacji pozarządowych w ramach programu "Pokonać bezdomność" – poinformowało 1 marca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na dostosowanie placówek do obowiązujących standardów i na aktywizację bezdomnych oraz niepełnosprawnych.

Resort rodziny przeznaczył w tym roku 6 mln złotych na program "Pokonać bezdomność". Ma on inspirować i wspierać działania służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemu bezdomności. O dofinansowanie mogły się starać organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej. Oferty konkursowe można było składać do 7 stycznia 2019 r.

Jak poinformowała PAP szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, do konkursu wpłynęło 107 ofert. Ostatecznie komisja konkursowa zarekomendowała 43 podmioty. - Najwięcej podmiotów otrzymało dofinansowanie na dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów – 20 organizacji oraz na prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób niepełnosprawnych – 18 organizacji – powiedziała minister.

Program składa się z czterech modułów: profilaktyka, aktywizacja, infrastruktura i innowacyjność. Na prowadzenie działań profilaktycznych w ramach pierwszego modułu można było uzyskać do 100 tys. zł dofinansowania. Na moduł drugi, który aktywizuje osoby bezdomne – do 150 tys. zł. Na trzeci – do 300 tys. Ma on na celu wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Na moduł czwarty – do 250 tys. zł. Ma on inspirować do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Rafalska podkreśliła, że problem bezdomności to wyzwanie dla społeczeństwa. - Bezdomność to problem złożony, który istnieje także w znacznie bogatszych społeczeństwach niż nasze. Staramy się go ograniczać – powiedziała minister. - Przede wszystkim muszą funkcjonować placówki, które zapewnią osobom bezdomnym dach nad głową. Kolejny krok to przywrócenie im dobrego stanu zdrowia oraz wprowadzenie ich na rynek pracy – podkreśliła.
Wskazała, że 80 proc. osób bezdomnych przebywa w placówkach instytucjonalnych. - Tam możemy realizować nasze programy – podkreśliła.

Przypomniała, że w nocy z 13 na 14 lutego zostało przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. Dane na ten temat będą znane w połowie marca.
Ogólnopolską akcję liczenia osób bezdomnych przeprowadza się co dwa lata, zimą. Ostatnie takie badanie odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. – naliczono wówczas ponad 33,4 tys. osób bezdomnych – o 2,7 tys. mniej niż w 2015 r. 83,55 proc. bezdomnych stanowili mężczyźni.

Najwięcej osób bezdomnych przebywało w woj. mazowieckim (4 785 osób), śląskim (4 782 osoby) i pomorskim (3 319 osób). Najmniej bezdomnych było w woj. podlaskim (693 osoby), świętokrzyskim (762 osoby) i w lubuskim (886 osób).

Główne przyczyny bezdomności, na które wskazały osoby bezdomne, to eksmisja, wymeldowanie (45 proc.) i konflikt rodzinny (36 proc.). W dalszej kolejności znalazły się: uzależnienie (29 proc) i brak pracy (17 proc.). Zdecydowana większość bezdomnych miała wykształcenie zawodowe (43 proc.) lub podstawowe (32 proc.), najmniej było osób z wykształceniem wyższym (2 proc). (PAP)

Karolina Kropiwiec, fot. freeimages.com

Data publikacji: 02.03.2019 r.

 


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.