Data dodania: 13.03.2019

Chcemy, by nowe programy wsparcia osób niepełnosprawnych ruszyły w tym półroczu

...zapewnił w rozmowie z PAP wiceminister resortu rodziny, pełnomocnik rządu ds. osb niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Programy zakładają m.in. dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, tworzenie dodatkowych, przeznaczonych dla nich usług czy zapewnienie opiekunom tzw. opieki wytchnieniowej.

1 stycznia weszła w życie ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Zapisy nowej regulacji nakładają na resort rodziny obowiązek opracowania rocznego planu działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Przyjęcie planu MRPiPS ogłosiło pod koniec stycznia.

Michałkiewicz w rozmowie z PAP przypomniał, że pod koniec lutego minister rodziny Elżbieta Rafalska podpisała pierwszy program finansowany ze środków SFWON: usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. Program ten jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, do ukończenia przez nich 75 roku życia.

Wiceminister poinformował, że w związku z tym odbyło się spotkanie z przedstawicielami urzędów wojewódzkich, podczas którego dyskutowano o tym, jak dotrzeć do gmin z informacją o tym projekcie. - W ustawie jest zapisane, że projekty mogą być realizowane przez samorządy terytorialne, za pośrednictwem wojewodów i tak też będzie realizowany ten projekt - powiedział wiceszef resortu rodziny.

Dodał, że wnioski do wojewodów o dofinansowanie usług opiekuńczych gminy mogą składać do 29 marca. Następnie wojewoda sporządzi listę rekomendowanych wniosków i przekaże ją do MRPiPS. Ma na to czas do 30 kwietnia. Do 17 maja resort rodziny zatwierdzi wnioski do realizacji.

- Następnie podpiszemy umowy z wojewodami, oni z gminami i wtedy projekt będzie mógł być realizowany - podkreślił Michałkiewicz. Pzypomniał, że samorządy będą także mogły skorzystać z pakietu programów "Mój dom". Celem tych programów będzie zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami odpowiednich warunków mieszkaniowych.

- W jednym z programów skoncentrujemy się na instalacji wind i budowie podjazdów w domach tego pozbawionych, aby uczynić je dostępnymi dla osób niepełnosprawnych – zadeklarował pełnomocnik. - Ponadto planujemy stworzyć w gminach centra opiekuńczo-mieszkalne, w których świadczona będzie opieka dla osób niepełnosprawnych, wymagających tego typu usług. Chcemy, żeby były tam świadczone całodobowe usługi w ramach funkcjonujących na terenie centrów mieszkań dla osób niepełnosprawnych - podkreślił. Jak dodał, takie mieszkania miałyby być dostępne na określony czas, a w szczególnych przypadkach także bez ograniczeń czasowych.

Trzecim programem w ramach pakietu "Mój dom" będzie "Mieszkanie bez barier". Polegać ma na pomocy w wynajęciu mieszkania dla osób z niepełnosprawnością lub wsparciu w zamianie mieszkania na bardziej dostosowane oraz dofinansowaniu likwidacji barier i doposażenia w zakresie konkretnych potrzeb osób niepełnosprawnych, które będą w nich zamieszkiwać.

Wskazał, że obecnie prowadzone są rozmowy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o tym, jak ten projekt skonstruować. - Pracujemy nad tym programem, rozmowy są zaawansowane, ale potrzeba nam jeszcze nieco czasu, zanim zaczniemy go szeroko konsultować - dodał.

- Chcemy, żeby wszystkie programy społeczne zaczęły funkcjonować jeszcze w tym półroczu - powiedział Michałkiewicz.

Wiceminister zwrócił uwagę, że programy finansowane z Solidarnościowego Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych są realizowane także przez inne resorty. - Ministerstwa przygotowały swoje programy, które potem będą realizowane przy naszej współpracy - powiedział.

Michałkiewicz przypomniał, że wśród działań zaplanowanych na bieżący rok, znalazł się m.in. program Ministerstwa Cyfryzacji, który ma ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do szybkiego internetu. MC zamierza również przygotować usługę asystenta głosowego, który będzie wspierał osoby niepełnosprawne w dostępie do stron internetowych.

Innym programem realizowanym w ramach SFWON-u jest działanie Ministerstwa Zdrowia, dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej.

Michałkiewicz poinformował również, że prowadził rozmowy z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Jacyną na temat podniesienia kwoty dofinansowania wózków dla niepełnosprawnych. - Teraz, wraz z funduszami z PFRON, możemy dofinansować kupno na kwotę około 7,5 tys. złotych, a wózki często kosztują dużo drożej - wskazał wiceminister.

Na realizację wszystkich zakładanych działań Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym roku będzie miał do dyspozycji około 650 mln zł. (PAP)

Dorota Stelmaszczyk, fot. MRPiPS

Data publikacji: 13.03.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.