Data dodania: 29.03.2019

Powstanie lista certyfikowanych tłumaczy języka migowego

Polska Rada Języka Migowego przyjęła 28 marca uchwałę o utworzeniu listy certyfikowanych tłumaczy języka migowego – poinformował pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i wiceminister w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

- Nie ma jednego środowiska osób niepełnosprawnych, są osoby z różną niepełnosprawnością, z różnymi potrzebami, z różnymi możliwościami funkcjonowania w społeczeństwie. Wśród niepełnosprawnych szczególną rolę odgrywają osoby z problemami słuchu, głusi i głuchoniewidomi. To środowisko, którego potrzeby są często niedostrzegane, tymczasem, by mogli normalnie funkcjonować w społeczeństwie, potrzebują wsparcia – wskazał po posiedzeniu Rady Michałkiewicz.

Jednym z elementów wsparcia, jak mówił, jest komunikacja, której zapewnienie wymaga m.in. tłumaczy języka migowego.

- Rada skończyła ważny etap swoich prac. Przygotowała i przyjęła uchwałę o stworzeniu listy certyfikowanych tłumaczy języka migowego. Przygotowała także zakres szkoleń dla tych tłumaczy, zasady, na jakich powinna funkcjonować centralna komisja egzaminacyjna, która nadawałaby uprawnienia – poinformował wiceminister.

- Do tej pory nic takiego nie istniało. Mieliśmy próby Polskiego Związku Głuchych, który próbował szkolić i certyfikować przeszkolone osoby, ale nie było systemowych rozwiązań. Dla środowiska osób głuchych to przełom. Dostęp do tłumaczy języka migowego, odpowiednia ich liczba i poziom (...) daje gwarancje, że osoby głuche zaczną funkcjonować w społeczeństwie bez barier, na które dzisiaj się natykają – dodał.

Przewodnicząca Polskiej Rady Języka Migowego Małgorzata Talipska wskazała w rozmowie z PAP, że obecnie do rejestru tłumaczy każdy może się wpisać, niezależnie od poziomu znajomości języka. - Skutkuje to sytuacjami, że urząd powołuje osobę z takiego rejestru, która przychodzi na spotkanie z osobą głuchą, i są problemy komunikacyjne – wyjaśniła.

Polska Rada Języka Migowego to organ doradczy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Do jej zadań należy m.in. ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej, upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym, sporządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowanie projektów dokumentów rządowych, a także wskazywanie propozycji rozwiązań dotyczących obszaru jej zainteresowania. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl, grafika: pixabay.com

Data publikacji: 29.03.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.