Data dodania: 03.04.2019

110 mln zł na wytchnienie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

W tym roku ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) realizowane będą m.in. usługi opiekuńcze dla tych osób oraz podpisany pod koniec lutego przez minister Elżbietę Rafalską program opieki wytchnieniowej. Na jego realizację w 2019 roku przeznaczonych zostanie 110 mln zł.

Program adresowany jest do gmin i powiatów. Zakłada finansowe wsparcie samorządów (do 80 proc. kosztów realizacja zadania) w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej, która ma odciążyć opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Od początku roku obowiązuje ustawa dotycząca utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację 10 punktowego programu wsparcia osób niepełnosprawnych przewidziano - w 2019 r. - 647 mln złotych. Źródłem przychodów Solidarnościowego Funduszu jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy. Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku, od dochodów uzyskanych w 2019 roku.

Program opieki wytchnieniowej będzie realizowany w trzech Modułach.
• W Module pierwszym świadczenie opieki (w formie pobytu dziennego) skierowane będzie do opiekunów, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, np. w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej.
• Moduł drugi to rozszerzenie usług opiekuńczych w formie pobytu całodobowego: w ośrodkach wsparcia posiadających miejsca całodobowego pobytu, np. w mieszkaniach chronionych.
• Z kolei Moduł trzeci zakłada zapewnieniem opiekunom możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Do wykorzystania w tych modułach opiekunowie będą mieli 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki w formach, o których mowa w module pierwszym i trzecim.

Po przekroczeniu limitu opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, nadal będą mogli korzystać ze wsparcia – jednak za kolejne 240 godzin opieki i 14 dni opieki wytchnieniowej zapłacą połowę kosztów jej realizacji. Gmina będzie przyznawać tę formę opieki na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, wydając decyzję administracyjną.

Info: MRPiPS, PAP, oprac. kat/ rhr/, fot.pixabay.com
Data publikacji: 03.04.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.