Data dodania: 02.04.2019

Niepełnosprawni manifestują przed MRPiPS

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości Autyzmu. W 2007 r. ustanowiło go Zgromadzenie Ogólne ONZ. Przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie tego dnia odbyła się pikieta przeciwko wykluczaniu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Organizatorami pikiety była inicjatywa „Chcemy całego życia". Demonstrujący złożyli petycję z blisko 100 tys. podpisów poparcia o środowiskowe domy samopomocy dla dorosłych osób z autyzmem i osób z niepełnosprawnością sprzężoną i intelektualną, o rozszerzenie sieci środowiskowych domów samopomocy typu D - małych specjalistycznych placówek dla tych osób.

„Środowiskowe domy samopomocy potrzebne są także rodzicom, często skrajnie wyczerpanym fizycznie i psychicznie. Młodsi opiekunowie mieliby większe szanse na podjęcie lub utrzymanie pracy" – przekonują autorzy petycji, dodając, że postulaty środowisk osób ze spektrum autyzmu nie są czymś nadprogramowym, tylko ich podstawowym prawem. Osoby z autyzmem często przejawiają trudności w zachowaniu, w komunikacji z otoczeniem. „Mają zaburzenia sensoryczne w związku z tym potrzebują komfortowych warunków, małej przestrzeni, opieki jeden na jeden i taką opiekę mogą im zapewnić środowiskowe domy samopomocy typu D" – tłumaczyli.

Petycję odebrał od organizatorów wiceminister rodziny Marcin Zieleniecki. - Projekt rozporządzenia, nad którym w tej chwili wspólnie pracujemy, jest odpowiedzią na te postulaty – powiedział. Dodał, że projekt ten zakłada właśnie stworzenie nowego typu ŚDS dla tych osób.

- Zapewniam, że dostrzegamy potrzeby osób ze spektrum autyzmu, w MRPiPS trwają pracę nad rozwiązaniami, których celem jest poprawa ich sytuacji – deklaruje minister Elżbieta Rafalska, w komunikacie wydanym 2 kwietnia przez resort rodziny. – Podejmujemy szereg działań na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pracujemy nad utworzeniem nowego typu ŚDS dla tych osób. 7 marca br. projekt został przesłany do uzgodnień zewnętrznych. Wciąż bardzo wiele jest jednak do zrobienia. Z uwagą słuchamy postulatów osób najbardziej zainteresowanych i robimy co w naszej mocy, by wprowadzać nowe, jak najlepsze rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnych osób – zapewniła szefowa resortu rodziny. – Chodzi o utrzymanie lub rozwijanie samodzielności danej osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Aktualnie uruchomiono już dodatkowe środki na podwyższenie dotacji (do 30 proc.) na jednego uczestnika ŚDS ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną, niezwykle ważnym tematem pozostaje nadal poprawa standardu świadczonych usług oraz wprowadzenie podziału mieszkań chronionych na mieszkania chronione treningowe oraz wspierane. Określono też minimalne standardy, które spełniać muszą pomieszczenia w takich mieszkaniach oraz świadczone w nich usługi.

Ze środków PFRON można uzyskać dofinansowanie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze czy likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, również dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, w zależności od zapotrzebowania, a także dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Niebawem zostanie także uruchomiony kolejny program finansowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej.

Oprac. IKa, fot. pixabay.com
Data publikacji: 02.04.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.