Data dodania: 10.04.2019

Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób z niepełnosprawnością w 2019 roku

W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko (www.sail-mazury.pl) odbędą się kolejne edycje warsztatów żeglarskich dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, tel/fax. 87 428 58 98, 87 428 59 71
Terminy:
1. 1 lipca – 14 lipca 2019 r.
2. 16 lipca – 29 lipca 2019 r.
3. 31 lipca – 13 sierpnia 2019 r.
4. 15 sierpnia – 28 sierpnia 2019 r.
5. 30 sierpnia – 12 września 2019 r.

Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na stopień żeglarza jachtowego.

Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy
Z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.

Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe). Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach należy:
• mieć ukończone 18 lat
• posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
• przesłać pocztą określone w Regulaminie dokumenty.
Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna.

Szczegółowe informacje, regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej www.msz.org.pl

Dodatkowe informacje pod nr tel. 87 4285898, 4285971, e-mail: msz@msz.org.pl.

Zapraszamy do udziału. Żeglarska przygoda czeka!

Data publikacji: 10.04.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.