Data dodania: 30.04.2019

Gala Paraolimpilska już 10 maja!

W imieniu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i całej rodziny paraolimpijskiej informujemy, że w dniu 10 maja 2019 roku o godz. 20.00 w Airport Hotel Okęcie przy ul. 17 stycznia 24 w Warszawie odbędzie się Gala Paraolimpijska.

Polski Komitet Paraolimpijski obchodzi w tym roku dwudziestolecie swojego istnienia w strukturach międzynarodowych i dwudziestą pierwszą rocznicę działalności w naszym kraju. Pierwsze zebranie założycielskie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego miało miejsce 16 września 1998 roku, a pierwszy Walny Zjazd członków odbył się 10 października 1998 roku. 14 maja 1999 roku Polski Komitet Paraolimpijski został oficjalnie przyjęty do struktur Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego.

Polski Komitet Paraolimpijski z roku na rok staje się coraz silniejszą organizacją, a ruch paraolimpijski coraz lepiej rozpoznawany i doceniany. Polacy startują w igrzyskach paraolimpijskich od 1972 roku i zdobyli dla naszego kraju ponad 770 medali. Ostatnie 20 lat to przede wszystkim praca nad propagowaniem sportu paraolimpijskiego w naszym kraju, promowania sportu jako świetnego sposobu rehabilitacji i powrotu do sprawności, ale także sposobu na życie dla wielu zawodników, którzy stawiają na wyczyn.

Majowa Gala Paraolimpijska będzie wielkim świętem sportu osób z niepełnosprawnościami w Polsce – zaproszeni zostali nań wszyscy medaliści od igrzysk paraolimpijskich w Sydney w 2000 roku, większość spośród 133 żyjących osób spotkamy tego dnia. Podczas Gali planujemy uhonorować najwybitniejsze postaci ostatnich dwudziestu lat polskiego ruchu paraolimpijskiego. W programie wieczoru przewidujemy m. innymi wręczenie nagród 20-lecia w kategoriach sportowiec i sportsmenka, trener, trenerka, mecenas sportu, patron medialny, impreza sportowa, przyjaciel sportu paraolimpijskiego oraz organizacja sportowa 20-lecia. Uhonorowane zostaną także osoby pracujące na rzecz ruchu paraolimpijskiego w naszym kraju. Podczas Gali wręczone zostaną również nagrody Plebiscytu PZSN Start „Sportowiec 2018 roku".

Gala będzie poprzedzona dwudniową konferencją naukową „Osoby z niepełnosprawnością w sporcie – teoria i praktyka" organizowaną przez AWF Katowice przy współpracy z Polskim Komitetem Paraolimpijskim oraz Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych Start. Będzie to III edycja katowickiej konferencji naukowej, której celem jest łączenie środowisk teoretyków i praktyków.

Wierzymy, że ten dzień będzie wspaniałym spotkaniem wszystkich przyjaciół rodziny paraolimpijskiej.

Polski Komitet Paraolimpijski
Data publikacji: 30.04.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.