Data dodania: 10.05.2019

Rekordowy rok w Małopolsce. Umowy z NGO's na ponad 25 mln zł

Rozwija się współpraca PFRON-u z organizacjami pozarządowymi działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przekonywali o tym uczestnicy briefingu prasowego zorganizowanego 8 maja w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Tego typu spotkania odbywają się we wszystkich województwach.

W 2019 r. PFRON przeznaczy blisko 279 mln zł dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. To niemal 40 mln zł więcej niż w ub.r.

– Ten rok jest rekordowy dla naszego oddziału. Jesteśmy w trakcie podpisywania 70 umów w całym regionie na kwotę ponad 25 mln zł – powiedziała Marta Mordarska, dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON. Dodała, że z roku na rok przybywa podmiotów, które uzyskują dofinansowanie. Powstają mocne centra, również poza Krakowem.

Jak podkreślił wojewoda małopolski Piotr Ćwik, organizacje pozarządowe są najbliżej środowisk osób z niepełnosprawnościami. Najlepiej wiedzą, jakie potrzeby lokalnie są konieczne do zaspokojenia ze środków, którymi dysponuje PFRON.

Z kolei dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW Jacek Kowalczyk poinformował o nowych możliwościach pozyskiwania środków na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Stwarza je wprowadzony w tym roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W jego ramach realizowane są programy: „Opieka wytchnieniowa" oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych". Odpowiedzią na pierwszą z tych propozycji były wnioski od trzynastu gmin małopolskich, a na drugą – od dziewiętnastu gmin i sześciu powiatów.

Efekty współpracy

W trakcie briefingu doszło do podpisania jednej z umów dot. projektu „Terapia poprzez twórczość w dziennym centrum aktywności". Sygnowały ją Marta Mordarska oraz przedstawicielki Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu.
Reprezentujący tę organizację Zbysław Owczarski poinformował o działaniach wspieranych finansowo przez PFRON. Wśród nich jest budowa Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach. – W tej placówce profesjonalne wsparcie otrzyma 140 osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także ich rodziny – podkreślił.

Natomiast Teresa Jaros-Ligaszewska skupiła się na działaniach Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo Nadzieja, którego jest prezesem. Nowosądecka organizacja powstała 29 lat temu. W ubiegłym roku podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja z Biecza. To zaowocowało realizacją projektu obejmującego rehabilitację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. – Determinacja ze strony PFRON-u przekonała nasze zarządy, że warto spróbować. Dzisiaj możemy powiedzieć, że przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem – zaznaczyła.

Swoimi doświadczeniami podzielił się również prezes OM PZG w Krakowie Adam Stromidło. Przyznał, że reprezentowana przez niego organizacja otrzymuje coraz większe dofinansowanie z Funduszu. 2 lata temu była to kwota 380 tys. zł. W ub. r. wzrosła do ponad 420 tys. zł, a w obecnie przekroczyła 464 tys. zł. – W ramach środków, nasi beneficjenci z województwa małopolskiego otrzymują wsparcie przede wszystkim tłumaczeń języka migowego w codziennym życiu – poinformował.

Zobacz galerię...

Tekst i fot. Marcin Gazda
Data publikacji: 10.05.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.