Data dodania: 14.05.2019

Projekty na rzecz osób z autyzmem z rosnącym wsparciem PFRON

12,4 mln złotych przeznaczył w tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sfinansowanie projektów na rzecz osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. O ich wsparciu ze środków publicznych mówiła prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg podczas konferencji „Do twarzy mi w niebieskim – o barwach wokół autyzmu w codziennej komunikacji", która odbyła się13 maja w Poznaniu.

PFRON od wielu lat wspiera autystów. – Jako instytucja publiczna staramy się maksymalnie wykorzystywać instrumenty, którymi dysponujemy, aby zapewnić jak najlepsze wsparcie finansowe na ich rehabilitację – podkreśla prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg.

Prezes Maląg wskazuje, że autyzm ciągle jest zjawiskiem nowym, dlatego celem działań PFRON jest wypracowanie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych z autyzmem w placówkach. – Zależy nam na dostosowaniu umiejętności osoby wspomagającej do potrzeb osoby z autyzmem i zwiększeniu stopnia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w placówkach terapeutycznych – mówi prezes Zarządu PFRON.

Na wsparcie osób ze spektrum zaburzeń autystycznych PFRON przeznaczył już w 2019 r. ponad 12 mln 389 tys. zł. Fundusze pochodzą z trwającego konkursu „Szansa-Rozwój-Niezależność", w ramach którego oddziały PFRON zawarły już 13 umów, na łączną kwotę 7 mln 583 tys., tj. ponad 3,1 mln więcej niż w roku ubiegłym. Ponadto wsparcie osobom z autyzmem udzielane jest w pilotażowym programie „Rehabilitacja 25 plus".

W województwie wielkopolskim program ten realizowany jest przez trzy podmioty prowadzące specjalistyczne ośrodki, którym na wsparcie potrzebujących przekazane zostały środki finansowe wysokości 210 tys. zł.

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju, którego efektem jest niesprawność w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Osoby z tą przypadłością często unikają kontaktu ze światem zewnętrznym, nie tylko z ludźmi, ale całym otoczeniem.

Z najnowszych badań wynika, że w krajach o zaawansowanym poziomie rozwoju cywilizacyjnego autyzm staje się najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u dzieci. Problemy, z jakimi borykają się osoby z autyzmem, sprawiają, że całościowo trzeba spojrzeć na terapię, skierowaną już do najmłodszych autystów.

Według szacunkowych danych w Polsce autyzm dotyka ok. 30 tys. osób, w tym 20 tys. dzieci. Problem wykluczenia dotyczy również rodzin osób z autyzmem, co łącznie daje grupę ok. 100 tys. osób.

Z krajowych środków publicznych realizowane są projekty m.in. Fundacji SYNAPSIS, Caritas Diecezji Sandomierskiej, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, Fundacji Wspólnota Nadziei czy Fundacji Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych „Scolar".

Info: PFRON, oprac. rhr/, fot. pixabay.com
Data publikacji: 14.05.2019 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.