3 mln złotych na aktywizację wykluczonych społecznie

Minister Marlena Maląg poinformowała, że rusza konkurs ofert do programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Jest to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz osób wykluczonych.

Są to przede wszystkim długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, bezdomne, uzależnione.
Projekty będzie można realizować od początku marca do końca grudnia 2020 r.
w pięciu priorytetach wskazanych w programie: w szczególności w zakresie rozwoju usług reintegracyjnych świadczonych przez centra i kluby integracji społecznej i nawiązywania współpracy z pracodawcami.

Pozostałe priorytety związane są z przeciwdziałaniem wykluczeniu młodzieży, wspieraniem włączania podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielcze oraz wsparciem ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zatrudnienia socjalnego.
Ministerstwo na ten cel przeznaczyło 3 mln zł. Oferty można składać do 2 marca br.

Minister Maląg podkreśliła, że zapotrzebowanie na usługi wsparcia ciągle rośnie chociaż zmienia się profil osób z nich korzystających. W latach 2013-2015 ok. 70 proc. uczestników centrów integracji społecznej stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, w 2018 r. było ich ok. 45 proc. Obecnie coraz większą grupę stanowią osoby niepełnosprawne i z problemami uzależnień.

W ubiegłym roku w ramach programu dofinansowano 45 projektów na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Były to przede wszystkim podmioty zatrudnienia socjalnego, a działaniami objęto ponad 1,6 tys. osób.

Więcej informacji na stronie ekonomiaspoleczna.gov.pl.

kat

Data publikacji: 10.02.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również