Data dodania: 15.07.2008

Wojciech Skiba nowym prezesem Zarządu PFRON

19 czerwca 2008 r. dr Wojciech Skiba został nominowany na stanowisko prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

prezes pfron.jpgDotychczas był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz stypendystą University of Wageningen w Holandii. Zajmuje się problematyką rozwiązywania problemów społecznych, socjotechniki i społeczeństwa obywatelskiego. Rozprawę doktorską napisał na temat: „Pozarolnicza aktywność ekonomiczna niepełnosprawnych mieszkańców wsi (na przykładzie województwa dolnośląskiego)".

Wojciech Skiba jest członkiem Stowarzyszenia „Wspólnota Europejska - Nasza Wspólna Sprawa", założonego przez młodych naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego. Należy również do Komitetu Sterującego ds. Badań Społecznych nad osobami niepełnosprawnymi, który jest wspólnym ciałem PFRON i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ekspert ds. oceny wniosków w ramach IW EQUAL. W Urzędzie Miasta Wrocławia wdrażał system zarządzania przez cele oraz system ocen pracowniczych. Jest kierownikiem projektu „Dolnośląski Rynek Usług Socjalnych".

W latach 1999-2002 był doradcą zastępcy prezesa Zarządu PFRON, a następnie zastępcą dyrektora Wydziału Zadań Ustawowych, Badań i Analiz. Zajmował się zarządzaniem, nadzorem oraz monitoringiem zadań realizowanych przez Fundusz w obszarze realizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Prowadził również firmę zajmującą się zarządzaniem projektami, badaniami społecznymi i rynkowymi oraz wdrażaniem programów zarządzania jakością.

Na pierwszej konferencji prasowej, 3 lipca, prezes Wojciech Skiba zapewnił, iż nie planuje rewolucji, co jednak nie wyklucza zmian, których głównym kryterium będzie racjonalność ekonomiczna i organizacyjna. Usprawnienia wymagają programy celowe PFRON, polityka kadrowa oraz procedury związane z wypłatą dofinansowań w ramach SODiR. Szczególne problemy z prawidłowym wypełnieniem aplikacji o dofinansowanie wpłat dokonanych na ubezpieczenie społeczne miały osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą; w sprawie tej interweniował rzecznik praw obywatelskich. Procedura ta została uproszczona i będzie wdrażana w najbliższym czasie, dla tej grupy osób opracowano ponadto specjalne informatory, uruchomiono dedykowane call center - zapewnił prezes Skiba.

Omówił również nowe programy PFRON dotyczące m.in. popularyzacji telepracy oraz systemowych działań w zakresie pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Poinformował również, iż duży nacisk zostanie położony przez PFRON i Biuro Pełnomocnika na wzrost zatrudnienia tej grupy osób w instytucjach publicznych. Instrumentem tego wzrostu ma być ustawowy zakaz umieszczania w ich budżetach kwot na zapłatę swoistych kar za zatrudnianie zbyt małej liczby osób niepełnosprawnych, który miałby obowiązywać już od początku 2009 roku.

 

Oprac. Redakcja


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.