Dostępność plus wchodzi do kolejnych szkół

Dzięki wsparciu funduszy europejskich kolejne 90 szkół podstawowych będzie mogło przeprowadzić inwestycje oraz dokonać zakupów, które zapewnią poprawę dostępności architektonicznej budynków, transportu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Na ten cel przeznaczone zostanie 50 milionów złotych z programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Umowę na realizację projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” podpisała 30 grudnia minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Idea dostępności jest wprowadzona do polskich szkół jako odpowiedź na rosnącą liczbę dzieci ze specjalnymi potrzebami – mówiła minister.

„Dostępna szkoła” to element pilotażu działania „Szkoły bez barier” z programu Dostępność plus. W ramach projektu wybrane w konkursie organy prowadzącego otrzymają granty na działania inwestycyjne w co najmniej 90 szkołach. Wybrane placówki zostaną poddane kompleksowym audytom dostępności. W oparciu o analizę uwarunkowań i potrzeb wybranych placówek, opracowane zostaną plany poprawy ich dostępności.

– Celem przedsięwzięcia jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności szkół podstawowych. Oprócz działań niwelujących bariery architektoniczne szkoły otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych – dodała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie tworzonym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, Politechnikę Gdańską oraz Stowarzyszenie Młodych Lubuszan.
To już drugi projekt w ramach konkursu „Przestrzeń dostępnej szkoły”. W sumie wsparcie uzyska 150 szkół podstawowych z całej Polski.

Info i fot. MFiPR
Data publikacji: 30.12.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również