Kolejny krok w kierunku dostępnych szkół wyższych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsekwentnie realizuje cele programu Dostępność plus. Dostosowuje uczelnie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W nowym konkursie „Uczelnia dostępna” z programu Wiedza Edukacja Rozwój znajduje się 150 milionów złotych. Środki pomogą w likwidowaniu barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

– Duże zainteresowanie poprzednią edycją konkursu świadczy o tym, że oferta skrojona jest do potrzeb uczelni i studentów. Ułatwienia zapewniające osobom z niepełnosprawnościami możliwość studiowania są niezbędne, a potrzeby są nadal olbrzymie. Dlatego kontynuujemy nasze działania na rzecz dostępności i ogłaszamy nowy konkurs. Dofinansowanie ze środków europejskich pomoże kolejnym szkołom wyższym w tworzeniu rozwiązań gwarantujących pełną dostępność kształcenia – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Uczelnia Dostępna. Nowe rozdanie
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – organizator ogłoszonej 13 lutego drugiej edycji konkursu – przyjmuje wnioski od 16 marca do 8 maja 2020 r. Budżet „Uczelni Dostępnej II” to 150 milionów złotych. Dzięki środkom europejskim z programu Wiedza Edukacja Rozwój będzie można wprowadzić zmiany na uczelniach oraz podnieść świadomość i kompetencje kadry, co przełoży się na zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby studentów. Zgłaszane do konkursu projekty mogą dotyczyć zarówno działań prowadzących do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Realizując te projekty uczelnie będą współpracowały z organizacjami pozarządowymi, podmiotami działającymi na rzecz likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym lub osobami z niepełnosprawnościami zajmującymi się aktywnie tematyką dostępności.

Środki europejskie na rzecz dostępności szkół wyższych
W pierwszym konkursie „Uczelnia dostępna” do dofinansowania zostało wybranych 85 projektów na łączną kwotę ponad 300 milionów złotych. Planowany budżet konkursu wynosił 200 milionów złotych. Jednak finalnie – dzięki wysokiej jakości zgłoszonych projektów oraz istotności działań w nich przewidzianych – został zwiększony o ponad 121 milionów złotych, tak aby wszystkie wnioski rekomendowane do dofinansowania otrzymały środki.

Projektem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w konkursie, był pomysł Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Szkoła opracuje oraz dopasuje procedury kształcenia i zajęć oraz wykorzystywane na nich materiały dydaktyczne do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ponadto dostosuje strony internetowe do standardów WCAG oraz narzędzia informatyczne, w tym platformę e-learningową. Szkoła przeszkoli pracowników z zakresu dostępności, zakupi specjalistyczny sprzęt oraz wprowadzi ułatwienia w dostępności architektonicznej swojego budynku.

Info: MFiPR
Data publikacji: 13.02.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również