Koniec tabliczek „Dotyczy także niepełnosprawnych” od 1 lipca 2015 r.

Koniec tabliczek „Dotyczy także niepełnosprawnych" od 1 lipca 2015 r.

Ograniczanie uprawnień osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju jest niekonstytucyjne – orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 listopada br.

Chodzi konkretnie o pkt 3.1.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, w części zawierającej zdanie: „Jeżeli warunki lokalne uzasadniają ujęcie zakazami wynikającymi z tych znaków również uprawnione osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowej, to pod znakiem należy umieścić tabliczkę z napisem: «Dotyczy także niepełnosprawnych»”. Z

Zdanie to TK uznał za zapis niezgodny z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepis ten traci moc obowiązującą z upływem 30 czerwca 2015 r.

Według użytkowników dróg z niepełnosprawnością, stosowanie tabliczek pod wybranymi znakami narusza ich prawo. Zgodził się z tym rzecznik praw obywatelskich zgłaszając sprawę do Trybunału Konstytucyjnego.

(rhr)

Data publikacji: 21.11.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również