Większe wsparcie dla WTZ i ZAZ w tym i w przyszłym roku

Kwota dofinansowania rocznego pobytu jednej osoby w WTZ rośnie systematycznie od 2015 roku: z 14 796 zł do 18 096 zł w 2019 roku. W przypadku ZAZ wysokość dofinansowania podniesiono z kwoty 18,5 tys. zł do 22 tys. zł w roku 2019. Był to pierwszy wzrost od dekady.

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez premiera Mateusza Morawieckiego, w 2020 roku wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ wzrośnie do 20 496 zł, w 2021 roku do 21 696 zł, a w roku 2022 i w latach następnych do 22 896 zł.

Od 1 października wzrosła także kwota dofinansowania rocznego pobytu jednej osoby w ZAZ – z 22 tys. zł do 22 750 zł. Od przyszłego roku i w latach następnych wsparcie dla tych placówek wyniesie 25 tys. zł.

– Nieustannie pracujemy nad polepszeniem warunków życia osób niepełnosprawnych oraz zwiększeniem ich aktywizacji zawodowej. Wyższe dotacje dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne to krok w tym kierunku. Osoby niepełnosprawne tylko na tym skorzystają – mówi sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Jak utworzyć WTZ i ZAZ?
Jednostki, które zamierzają utworzyć WTZ, muszą złożyć do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwego ze względu na siedzibę warsztatu wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności tej placówki. Do wniosku należy dołączyć m.in. projekt utworzenia warsztatu, zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników WTZ z określeniem stopni i rodzajów ich niepełnosprawności, plan działalności warsztatu i preliminarze zarówno kosztów utworzenia warsztatu, jak i rocznych kosztów działalności.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów tworzenia WTZ wynosi 70 proc. tych kosztów, natomiast kosztów działalności – 90 proc. tych kosztów.

Jednostki starające się o utworzenie ZAZ muszą złożyć do marszałka województwa wniosek i zawrzeć umowę o dofinansowanie ze środków PFRON. Maksymalna kwota dofinansowania do utworzenia ZAZ nie może przekroczyć 65 proc., a dofinansowanie funkcjonowania – 90 proc.

WTZ i ZAZ to wsparcie dla tysięcy osób niepełnosprawnych
Warsztaty terapii zajęciowej to placówki oferujące osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Organizowane są dla nich zajęcia terapeutyczne i warsztatowe. Z kolei zakłady aktywności zawodowej to miejsca, w których osoby niepełnosprawne uczą się nie tylko wykonywania powierzonych im obowiązków, ale również radzenia sobie w życiu codziennym oraz współpracy z innymi osobami.

W 2018 roku funkcjonowało 718 warsztatów terapii zajęciowej, z których skorzystało 27,5 tys. osób niepełnosprawnych. Na ich funkcjonowanie ze środków PFRON przeznaczono w ubiegłym roku łącznie 453,5 mln zł – ok. 64 mln zł więcej niż w 2015 roku.

W końcu czerwca tego roku w 118 zakładach aktywności zawodowej pracuje 6 927 osób, z czego 5 253 to osoby niepełnosprawne. W 2018 roku PFRON przekazał na tworzenie i funkcjonowanie ZAZ 92,3 mln zł – to wzrost o ponad 11 mln zł w porównaniu do 2015 roku.

Info: MRPiPS, fot. pixabay.com
Data publikacji: 28.10.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również