Wliczanie do dochodu alimentów otrzymywanych przez niepełnosprawne dziecko – niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny wydał ostateczny wyrok w sprawie przepisu ustawy o PIT, zgodnie z którym do dochodu niepełnosprawnego dziecka wliczało się alimenty otrzymywane przez nie od rodzica.

Zaskarżony przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniał prawo rodzica utrzymującego niepełnosprawne dziecko do skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej od wysokości alimentów otrzymywanych przez to dziecko oraz formy w jakiej spełniane są przez rodziców świadczenia alimentacyjne.

Naczelny Sąd Administracyjny, uznał, że do dochodu osoby niepełnosprawnej wlicza się także alimenty.

W tej sprawie interweniował w 2016 r. rzecznik praw obywatelskich, który w stanowisku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego wnioskował o uznanie przepisu za niekonstytucyjny.

Uznał, że przepis różnicuje sytuację rodziców dzieci, którzy realizują obowiązek alimentacyjny z własnej woli oraz tych rodziców, którzy realizują go na podstawie wyroku sądu. Rodziny które zapewniają niepełnosprawnym dzieciom środki utrzymania o wartości nieprzekraczającej 9 tys. 120 zł rocznie mogą odliczyć od dochodu wydatki rehabilitacyjne. Natomiast kwota świadczeń alimentacyjnych uiszczanych (w pieniądzu lub poprzez świadczenia rzeczowe) nie wpływa na prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez rodziców realizujących dobrowolnie obowiązek alimentacyjny.

Trybunał orzekł, że zaskarżony przepis jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu wyroku można przeczytać: „Trybunał nie znalazł żadnych argumentów, które usprawiedliwiałyby zróżnicowanie możliwości skorzystania z tej ulgi przez rodziny znajdujące się w takiej samej sytuacji majątkowej i w równym stopniu ponoszące ciężary związane z niepełnosprawnością dziecka, zależnie od formy (sposobu) wypełniania przez rodzica obowiązku alimentacyjnego”.

kat
Data publikacji: 23.08.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również