Znoszenie ograniczeń w obszarze opieki i edukacji

W trzecim etapie znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem polski rząd zadecydował o zniesieniu obostrzeń w obszarze związanym z opieką i edukacją, także dla osób z niepełnosprawnością. Nowe zasady w większości wchodzą w życie od 18 maja 2020 r.

Od 18 maja otwarte zostaną placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną, jak np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe. Będzie można prowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację i zajęcia praktyczne w szkołach policealnych.

„Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych” – podaje MEN.

Od 25 maja natomiast możliwe będzie prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej, oraz konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów ósmych klas, przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach.

„Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne” – czytamy na stronie MEN.

„Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Będą także mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością” – informuje MEN na swojej stronie.

Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia jednak  nikogo ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Należy nadal zachowywać  2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej i obowiązkowo zasłaniać nos i usta w miejscach publicznych.

IKa, fot. freepik.com

Data publikacji: 13.05.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również