Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON