Data dodania: 02.02.2017

Rektor: UwB zbada, czy doszło do naruszenia przepisów przez wykładowcę

Rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu w Białymstoku zbada, czy doszło do naruszenia przez wykładowcę uniwersytetu uczelnianych przepisów dotyczących m.in. dostępności studiów dla osób niepełnosprawnych – zdecydował1 lutego rektor uczelni.

Chodzi o artykuł prof. Piotra Nowaka, który na początku stycznia ukazał się na łamach magazynu "Plus Minus" dziennika "Rzeczpospolita". W artykule pt. "Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe" Nowak posługując się przykładem studenta z zespołem Aspergera i używając w jego kontekście określeń: "niepoczytalny", "chory psychicznie", "wariat", opowiedział się za potrzebą "ograniczonej dyskryminacji" takich osób w przestrzeni publicznej.

Publikacja ta wzbudziła dyskusję różnych środowisk. Kilka tysięcy osób podpisało się pod petycją-protestem skierowaną do redakcji "Rzeczpospolitej", zarzucając dziennikowi promocję postaw dyskryminujących i nawoływanie do selekcji studentów na polskich uczelniach. Redakcja dziennika nie podpisała się pod tezami autora artykułu.

Od stanowiska profesora odcięły się też wtedy oficjalnie władze uczelni. Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski napisał w otwartym liście, że profesor Nowak wyraził w artykule "swoje indywidualne, prywatne oceny", z którymi władze uczelni się nie utożsamiają i się z nimi nie zgadzają.

Rektor podkreślił także, że uczelnia stara się od lat "maksymalnie otwierać na studentów z różnego typu niepełnosprawnościami i wyrównywać ich szanse edukacyjne i pomagać im". Ciborowski wyraził wówczas także ubolewanie, że "przedstawiciel kadry uniwersyteckiej publicznie wyraża opinie i poglądy, które mogą być odbierane jako podważające idee tolerancji i wrażliwości społecznej".

Jak poinformowała 2 lutego rzeczniczka uczelni Katarzyna Dziedzik, rektor uczelni prof. Robert Ciborowski podjął decyzję o rozpoczęciu procedury dotyczącej postępowania dyscyplinarnego wobec wykładowcy.
- Postępowanie będzie prowadzone pod kątem ewentualnego naruszenia regulaminu studiów oraz uchwał Senatu UwB z 2009 roku dotyczących dostępności studiów dla osób niepełnosprawnych i rozwiązań ułatwiających studiowanie studentom niepełnosprawnym Uniwersytetu w Białymstoku - dodała.

Dziedzik wyjaśniła, że zgodnie z przepisami najpierw na wniosek rektora rzecznik dyscyplinarny uczelni przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. Mówiła, że w zależności od jego wyników - "rzecznik może skierować do uczelnianej komisji dyscyplinarnej wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i ukaranie pracownika". Dopiero ta komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie o ewentualnej karze dyscyplinarnej.

Dziedzik poinformowała też, że rektor podjął decyzję o organizacji szkoleń dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi dla pracowników na wszystkich wydziałach. - Ich główny cel to podniesienie świadomości pracowników co do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami, narzędzi i metod pracy z nimi - dodała rzeczniczka. (PAP)

swi/ kow/ agt/ jbr/

Data publikacji: 02.02.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.