Data dodania: 24.02.2017

Edukacja bez barier w Katowicach

W ramach projektu „Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach" realizowane są takie przedsięwzięcia jak dogoterapia, hipoterapia czy zajęcia na basenie.

Projekt rozpoczął się 1 października ubiegłego roku i potrwa do 14 września br. Jest on skierowany do grona 127 dzieci z niepełnosprawnością w wieku od 3 do 9 lat, do 102 rodziców bądź opiekunów prawnych oraz 92 nauczycieli pracujących w przedszkolach z tymi dziećmi.

Zakłada realizację zajęć terapeutycznych: dogoterapii, hipoterapii, na basenie, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne czy zajęć z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Sherborne. Ważnym elementem jest również utworzenie sieci współpracy dla nauczycieli, w ramach której wezmą oni udział w warsztatach, a także będą mogli na bieżąco wymieniać swoje doświadczenia zawodowe.

W projekcie bierze udział siedem przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
em
Data publikacji: 24.02.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.