Data dodania: 06.04.2017

Zdać egzamin – to nie wszystko!

Młodzi kierowcy są niebezpieczni – to nie obiegowe stwierdzenie a wymierny fakt. Według raportu Komendy Głównej Policji w 2016 r. byli sprawcami ponad 5800 wypadków. To o 4,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

By to naprawić kampania AutoAsertywni, edukacyjny program adresowany do starszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzi w całej Polsce, dla nich warsztaty, jeszcze przed rozpoczęciem nauki jazdy. Częścią kampanii jest spot wideo „Godzina na wózku” przygotowany przy współpracy z Akademią Auto Świat. Jest to nietypowa godzina kursu prawa jazdy na ...wózku inwalidzkim oznakowanym L-ką, na placu manewrowym i w przestrzeni miejskiej.

To z pewnością niecodzienne przeżycie na pewno skłoni młodych kursantów do refleksji, w efekcie nauczy pokory do własnych umiejętności – mimo np. zdanego egzaminu – i odpowiedzialności za siebie i innych uczestników ruchu, uczestników dróg.
Patronat nad akcją objęła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jej ambasadorami są Rafał Sonik, Małgorzata Rdest i Klaudia Podkalicka.

IKa, fot. FB

Data publikacji: 06.04.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.