Data dodania: 20.04.2017

Lajkonik z artystami

4-7 kwietnia odbył się XV Przegląd Teatralno-Muzyczny zespołów artystycznych osób niepełnosprawnych „O Buławę Lajkonika". Jury oceniło 21 występów konkursowych i przyznało nagrody w trzech kategoriach. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana oraz Urząd Miasta Krakowa.

Ponad 300 osób zaprezentowało swoje umiejętności na scenie w sali teatralnej Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie. W gronie uczestników znaleźli się reprezentanci przedszkoli i szkół integracyjnych, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz stowarzyszeń. Najwięcej było zgłoszeń z Krakowa, ale nie zabrakło artystów spoza Małopolski.

- Większość grup wraca co roku, co bardzo nas cieszy. Czasem tylko zmienia się instruktor lub tworzy się nowa formacja. W tym roku pojawiły się cztery nowe zespoły. Dla tegorocznej edycji charakterystyczny był przeważający udział grup teatralnych - powiedziała Justyna Gołębiowska z Centrum Młodzieży, koordynator XV Przeglądu.

Buławy na pikniku

czerwca na obiektach Bronowianki nastąpi oficjalne podsumowanie przeglądu. Wówczas zostanie zorganizowany Integracyjny Piknik Rodzinny i Dzień Sportu. Wydarzenie to odbędzie się w ramach XVIII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych". - Część grup będzie miała możliwość wystąpić ze swoim programem na estradzie, a wszyscy uczestniczyć będą w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów pikniku - poinformowała Justyna Gołębiowska.

Tegoroczni laureaci zostali wybrani w kategoriach: teatralnej, muzyczno-tanecznej oraz przedszkolnej. W pierwszej z nich przyznano najwięcej nagród, po dwie Wielkie, Duże, Średnie i Małe Buławy. W kategorii muzyczno-tanecznej jury przydzieliło tylko Dużą i Średnią Buławę, a w przedszkolnej - Dużą, Średnią i Małą. Pozostałe grupy otrzymają nagrody i dyplomy za udział. - Zaskakuje stały, bardzo wysoki poziom występujących oraz duże zaangażowanie w występ zarówno artystów, jak i opiekunów oraz osób towarzyszących. Obserwujemy również staranność w doborze repertuaru, co umożliwia każdemu artyście udział w imprezie na miarę własnych możliwości - powiedziała Justyna Gołębiowska.

Scena bez barier
Wśród uczestników przeglądu znalazła się m.in. Grupa Teatralna ITAKA i owaka. Powstała ona w wyniku współpracy Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie. Do konkursu przystąpiła z przedstawieniem „Koszula szczęścia", inspirowanym baśnią żydowską „Koszula szczęśliwego człowieka". W marcu odebrała za nie nagrodę podczas gali podsumowującej 17. Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana (http://naszesprawy.eu/aktualnosci/12492-artysci-z-niepelnosprawnoscia-w-slowackim-czyli-albertiana-na-medal.html).

- Co roku przygotowujemy coś nowego. Próby odbywają się początkowo raz w tygodniu, a później już częściej. Dla dzieci to spory wysiłek, ale one żyją tym cały czas, angażują się w przygotowania. Dzięki temu czują, że są równe i przełamują bariery. Po występie były bardzo zadowolone - powiedziała Elżbieta Janicka, zastępca dyrektora SOSW nr 4 w Krakowie.

Po raz pierwszy w Przeglądzie „O Buławę Lajkonika" wziął udział Puchatkowy Teatrzyk. Grupa z Publicznego Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Puchatka" w Krakowie ma na swoim koncie występy m.in. w Teatrze Bagatela. Tam co roku odbywa się widowisko współorganizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Bądźcie z nami" (np. http://naszesprawy.eu/kultura-i-sztuka/11149-to-dzielo-idzie-do-nieba.html).

- O przeglądzie dowiedzieliśmy się z relacji telewizyjnej i postanowiliśmy w nim uczestniczyć z przedstawieniem „Kolorowy świat pszczółki Mai". Dzieci same wybrały sobie role, w które bardzo się wczuły. Wymagało to m.in. koncentracji uwagi, koordynacji ruchowej, samodzielności, samodyscypliny i swobodnego bycia sobą - opisała Monika Lissowska z przedszkola „Chatka Puchatka" w Krakowie.

Artystyczne święto

Od samego początku przegląd jest związany z Tygodniem Osób Niepełnosprawnych. Jednak koncepcja finału uległa zmianom. Najpierw nagrodzone zespoły występowały podczas inauguracji Tygodnia ON. Z czasem organizatorzy otrzymywali coraz więcej zgłoszeń. Już nie tylko od zespołów dziecięcych, jak wcześniej zakładali pomysłodawcy wydarzenia. Szansę prezentacji dokonań artystycznych otrzymały też osoby dorosłe. Rozstrzygnięcie imprezy zostało przeniesione z Rynku Głównego. Od kilku lat uroczystość odbywa się na obiektach Bronowianki.

- Podczas przeglądu obserwujemy, jak ważna jest dla uczestników możliwość prezentowania pasji, talentów, własnych dokonań. Widzimy uśmiech, szczerą radość artystów z niepełnosprawnoscią oraz ogromne zaangażowanie opiekunów grup i rodziców, a także ich wsparcie dla naszej inicjatywy. Coroczna kontynuacja imprezy ma wielki sens - powiedziała Justyna Gołębiowska.

Przegląd sprzyja integracji czy pokonywaniu własnych ograniczeń. - To jest święto dla naszych dzieci. One mają duże problemy z komunikowaniem się, więc już sam wyjazd był dużym treningiem zastosowania umiejętności społecznych. Nasi wychowankowie czują, że dobrze im poszło, a to buduje w nich poczucie wartości - opisuje Justyna Krzemień z Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Krakowie. Z tej placówki wystąpiła grupa Wesołe Przedszkolaki, która zaprezentowała pokaz taneczny „Cztery żywioły".

Zobacz galerię...

Tekst i fot. Marcin Gazda
Data publikacji: 20.04.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.