Data dodania: 19.05.2017

Prezentacje sceniczne i warsztaty w Chorzowie

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – święto obchodzone 5 maja w całej Europie, a w Polsce już chyba we wszystkich miastach. Również od wielu lat w Chorzowie, w Starochorzowskim Domu Kultury. W tym roku parę dni później, bo 9 maja - zorganizowano tam wydarzenie, wpisujące się w obchody.

Zaproszono do udziału szkoły podstawowe, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, aby ich uczniowie lub uczestnicy zaprezentowali i teatr i taniec i śpiew, a warsztaty przygotowały wystawę ze swoimi pracami. Świętowano bez konferencji, wystąpień i wielkich słów, za to radosną, wspólną zabawą, prawdziwą integracją, bo spotkały się na scenie szkoły tak zwane masowe, integracyjne i specjalne.

Agnieszka Pielok, ze Starochorzowskiego Domu Kultury: - Spotkaliśmy się w gronie zaprzyjaźnionych, pobliskich szkół podstawowych i zaproszonych ośrodków, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej. Pierwszy raz tak naprawdę udało nam się zaprosić do wspólnych działań po połowie uczestników z niepełnosprawnością i pełnosprawnych. Dlatego dla nas to też jest święto i ważny dzień, bardzo się cieszymy, że oni zechcieli być tu dzisiaj z nami. Integrujemy się i twórczo i na scenie. Mamy w programie spektakle teatralne, piosenki, tańce, również pokaz filmu.

Rzeczywiście prezentacje były interesująco przeplatane – rozpoczęła je emisja przejmującego filmu „Kochać i być kochanym", w którym udział brali członkowie Grupy Teatralnej „Outsider" z chorzowskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Obraz ten brał udział w Europejskim Przeglądzie Flmowym „Integracja Ty i ja" w Koszalinie w ubiegłym roku.

Po nim zespół „Szkolaczki" ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie wystąpił z inscenizacją bajki o złotej rybce, ale w gwarze śląskiej wg Marka Szołtyska, była to więc bajka „Złoto rybka czyli bajka o przepadzitych ludziach".

Z kolei grupa teatralna z Zespołu Szkół Specjalnych dla dzieci ze spectrum autyzmu przedstawiła ruchowo-taneczną inscenizację bajki „Kopciuszek", z bogatą scenografią. Miała ona premierę niedawno – podczas szkolnych obchodów Dnia Wiedzy o Autyzmie, w kwietniu tego roku.

Następny punkt scenariusza – znowu zespół „Szkolaczki" i znowu inscenizacja w gwarze śląskiej wg Marka Szołtyska – pt. „Gybis" (sztuczna szczęka).

Kolejne przedstawienia, w tym w wykonaniu zespołu „Michalinki" z DPS w Częstochowie, były przeplatane wspólnymi tańcami. Był to czas na zmianę dekoracji do kolejnych przedstawień, a dla dzieci możliwość relaksu w ruchu. Potrzebna, bo tańce były wręcz żywiołowe.

Wszystkie inscenizacje prezentowane tego dnia przez uczniów szkól podstawowych były w gwarze śląskiej, co wywoływało dodatkowo sympatię i radość, zostały też nagrodzone wielkimi brawami.

Po wszystkim planowano spotkać się na małym relaksie – na pikniku w ogrodzie przy SDK. Ponieważ padał deszcz, uczestnicy zostali wewnątrz, ale wspólnie zjedli słodkości, napili się kawy czy herbaty, spędzili miło ten czas, razem zwiedzili wystawę, którą przygotowały chorzowskie warsztaty terapii zajęciowej z DPS „Republika" , Śląskiego Koła PSONI i Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym.

Kilka dni później artystów z niepełnosprawnością, zespoły integracyjne oraz ich opiekunów i sympatyków kolejny raz zaproszono do wspólnego świętowania w ramach Festiwalu Otwartych Serc, który powstał, aby promować twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych, zapobiegać wykluczeniu społecznemu oraz upowszechniać terapię przez sztukę.

Integracyjne Warsztaty Artystyczne 18 maja br. przeprowadzono w SDK w trzech blokach: warsztaty plastyczne (m.in. sensoplastyka); warsztaty kulinarne oraz teatralne pt. „Walizka w podróży" – zabawa, muzyka, techniki teatralne.

Agnieszka Pielok – organizatorka z ramienia SDK - zachęcała, by robić zdjęcia, bo – jak mówi – „wygląda to czarująco".
– Na warsztatach plastycznych uczestnicy wykorzystują mąkę, różnej grubości ziarna, barwią to barwnikami. Ważne, że wszystkie wykorzystane składniki są na bazie naturalnych produktów, czyli można je doświadczyć na skórze i zapachowo, bo uczestnicy mieszają wszystko rękami. W założeniu ma powstać kilka różnych mas plastycznych, z których będzie można później tworzyć rzeźby i płaskorzeźby, czy wręcz obrazki wyklejać. Taka... plastyka zmysłowa – tłumaczyła A. Pielok.

Podczas warsztatów teatralnych uczestnicy poznają różne techniki teatralne, uczą się operowania głosem i sposobów autoprezentacji. Różne zabawy pomagają im zdobywać większą pewność siebie i kształtować własne poczucie wartości.

Trzeci blok to warsztat kulinarny, na którym miały powstawać różne desery. Od samego początku cieszył się dużym zainteresowaniem, bo wszystko związane z tym tematem jest aktualnie bardzo modne i „na topie".

Zobacz galerię...

Tekst i fot. IRCa, IKa

Data publikacji: 19.05.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.