Data dodania: 09.06.2017

Nowy projekt – niewidomi a sztuka

W Specjalnym Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej od czerwca do listopada br. będzie realizowany projekt pt.: „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu – niewidomi a sztuka". Jego beneficjentem jest Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem do celu" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Projekt jest finansowany ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2017.

Zadanie ma na celu umożliwienie odbioru sztuki wizualnej osobom z dysfunkcją wzroku. Nauczenie ich, że odpowiednie dostosowanie sztuki daje im możliwość obcowania z nią, przeżywania jej, odbierania wrażeń estetycznych.

Projekt obejmuje stworzenie warsztatów wyjazdowych w Węgierskiej Górce, podczas których młodzież słabo widząca i niewidoma waz z pełnosprawnymi rówieśnikami, pod kierownictwem aktorów, stworzy dzieło teatralne opatrzone (przez profesjonalistów) audiodeskrypcją, stworzone będą także tyflografiki nawiązujące do powstałego dzieła. Przedstawienie zostanie wystawione w ostatnim dniu warsztatów w Bielsku-Białej, w teatrze Bagatela.

W ramach projektu odbędzie się szereg warsztatów dla dzieci słabo widzących i niewidomych, wyjść do muzeów, galerii dostosowanych do odbioru przez osoby z problemami widzenia. Animatorzy, tyflopedagodzy będą zbierać doświadczenia dotyczące odbioru sztuki przez młodzież oraz doskonalenia odbioru sztuki wizualnej przez osoby z dysfunkcją wzroku.

Produkty finalne będą ogólnodostępne, umieszczone zostaną na stronie internetowej SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej. Projekt zakończy spotkanie podsumowujące, na którym spotkają się tyflopedagodzy oraz ludzie, którzy mogą pomóc w odbiorze sztuki osobom z dysfunkcją wzroku (np. filmowcy, pracownicy muzeów, ludzie kultury).

Celem projektu jest nauczenie korzystania z dóbr kultury w przyszłości, gdyż coraz więcej jest ludzi słabo widzących w różnym wieku, dla których film, teatr, muzeum, wystawa, obiekty architektoniczne są czymś poza ich zasięgiem.

Inicjatorzy są przekonani, że projekt ten to działania na rzecz edukacji osób z dysfunkcją wzroku w wymiarze interdyscyplinarnym i ogólnopolskim. Pragną
nie tylko nagłośnić pomysł, ale także propagować ideę dostępności sztuki dla tej grupy osób.
„Nasze Sprawy" objęły projekt patronatem medialnym.
Oprac. IKa
Na podst. mat. Stowarzyszenia „Razem do celu"

Data publikacji: 09.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.