Data dodania: 07.06.2017

Upomnienie to kara uczelni za kontrowersyjne wypowiedzi prof. Nowaka

Profesor Piotr Nowak został ukarany upomnieniem przez rektora Uniwersytetu w Białymstoku Roberta Ciborowskiego za to, że „bez uzasadnionego powodu" przerwał jedne z zajęć i wyprosił z innych zajęć jednego ze studentów mimo, iż student ten wyraźnie przeprosił za zachowanie i chciał na tych zajęciach zostać.

Jednak większe emocje wśród opinii publicznej wywołał artykuł Nowaka w „Rzeczpospolitej" pt. „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe", w którym studenta z zespołem Aspergera określał terminami: „niepoczytalny", „chory psychicznie", „wariat" i uważał, że w takich przypadkach przy naborze na studia należy zastosować „ograniczoną dyskryminację".

Publikacja ta wzbudziła protest prawie kilku tysięcy osóbi wielu organizacji, które wystosowały petycję-protest do redakcji „Rzeczpospolitej".
Zarówno gazeta jak i władze uczelni odcięły się od poglądów profesora Nowaka.

Jednak rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich po analizie treści publikacji a także opinii przełożonych, współpracowników i studentów profesora uznał, że nie można ingerować w zasadę wolności słowa, a tekst nie zmierzał do znieważenia bądź naruszenia dobrego imienia konkretnej osoby.

Rektor Uniwersytetu Białostockiego powołał się na orzeczenia TK i Konstytucję RP, a także wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Według tych wykładni wyrażenie poglądów nie może być tylko ograniczone do tych, które są odbierane przychylnie, albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne.

Władze uczelni przeprowadziły cykl szkoleń dla kadry aby poznawała rodzaje niepełnosprawności wśród studentów i doktorantów.

Profesor Nowak może się odwołać od decyzji rektora.

kat

Data publikacji: 07.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.