Data dodania: 28.06.2017

Bytomska szkoła uratowana?

Od kilku miesięcy los siedziby Społecznej Zintegrowanej Szkoły Sportowej w Bytomiu nie był jasny. W końcu lipca wygasa bowiem umowa najmu budynku, w którym znajduje się ta placówka. Właścicielem budynku jest województwo śląskie ono też go utrzymuje. Stowarzyszenie prowadzące szkołę korzysta z pomieszczeń za darmo, płaci tylko za media.

Wcześniej władze województwa śląskiego planowały przekazać budynek na rzecz Bytomia, z przeznaczeniem dla szkoły baletowej.

Jednak część rodziców oraz pracowników szkoły nie godziły się z takimi planami i po rozmowach z wicemarszałkiem województwa śląskiego powołano zespół złożony z pracowników Urzędu Marszałkowskiego, urzędników z Bytomia, przedstawicieli stowarzyszenia rodziców oraz szkolnej administracji. Zadaniem zespołu było przeanalizowanie możliwych scenariuszy, zapewniających dalszą działalność szkoły.

W sprawę zaangażował się nawet wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, europoseł Marek Plura i bytomscy radni Joanna Stępień i Michał Bieda.

Wydaje się, że zostało wypracowane porozumienie i samorząd województwa jest przygotowany ze strony prawnej do zawarcia ponownej umowy najmu na kolejne dwa lata.

W bytomskiej szkole bezpłatnie uczą się dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Szkoła otrzymuje subwencję oświatową. Kształcenie i wychowanie, a także profilaktyka realizowane są w ramach aktywnej edukacji poprzez sport.
Kat
Data publikacji: 28.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.