Data dodania: 30.06.2017

Z wizytą w Afrykarium

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Odolanowie, działającym przy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" w Kaliszu, 22 czerwca wybrali się na wycieczkę do Wrocławia. Główną atrakcją naszej wyprawy było Afrykarium przy wrocławskim ZOO.

Stanowi ono kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Lądu.
W ogromnych zbiornikach wodnych można podziwiać wiele gatunków pięknych, kolorowych ryb. Spotkamy tutaj m.in. hipopotamy nilowe, niezwykłe mrówniki, kolonię golców oraz jedne z najmniejszych antylop świata, czyli dikdiki.

Największą atrakcją Afrykarium jest 18 metrowy przezroczysty tunel z akrylu, który umożliwia podziwianie żółwia zielonego, rekinów, płaszczek, a także innych gatunków ryb.

Wiele emocji wzbudziły również kotiki afrykańskie (często mylone z fokami) oraz pingwiny przylądkowe (inaczej tońce), a także meduzy, mureny oraz inne ciekawe gatunki ryb jak np. skrzydlica.

W dżungli otaczającej rzekę Kongo podziwialiśmy krokodyle i manaty - niezwykłe, roślinożerne ssaki zwane także syrenami oraz liczne gatunki ptaków.

Po aktywnym zwiedzaniu uczestnicy wraz z opiekunami udali się na posiłek do restauracji "Przystanek ZOO" oraz na lody i kawę.

Tego typu wyjazdy mają duże znaczenie i wymiar, stając się również formą oddziaływania terapeutycznego na osoby z niepełnosprawnością. Pozwalają na zaspokojenie potrzeb intelektualnych i poznawczych, budzenie pasji i zainteresowań poznawczych, stwarzają warunki rozwoju zdolności postrzegania, konfrontacji wiedzy z rzeczywistością, kształtowania wyobraźni i myślenia. Sprzyjają również integracji, wzajemnemu poznaniu i kształtowaniu zaufania.
Jednocześnie dla wszystkich są miłym akcentem i elementem całorocznego kalendarium.

Tekst i fot.: Marta Pietraszek (Fundacja „Miłosierdzie")

Data publikacji: 30.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.