Data dodania: 04.07.2017

Rozstrzygnięcie konkursu „Jestem lepszy od ..." - Fundacji Szansa dla Niewidomych

3 lipca, w Salonie Prezentacyjnym Fundacji Szansa dla Niewidomych, miała miejsce uroczystość wręczenia nagród w drugiej edycji konkursu „Jestem lepszy od...". Jego ideą jest zgłaszanie pomysłów, które mają na celu pomoc osobom z dysfunkcją wzroku.

Wśród projektodawców konkursu znalazły się osoby prywatne i przedstawiciele instytucji z różnych środowisk. Projekty zrealizować będzie można dzięki sponsorowi konkursu, firmie Altix, która przekazała na rzecz projektów prawie 8000 złotych.

- To wielka przyjemność móc organizować tego rodzaju wydarzenia. [...] W naszym konkursie nie chodzi o wielkie rzeczy, lecz przede wszystkim o empatię i dobre chęci. I proszę sobie wyobrazić, udaje się to nam - powiedział podczas uroczystości prezes fundacji, Marek Kalbarczyk.
Zwycięskie i wyróżnione projekty:

Pierwsze miejsce - Emilia Marcinkowska
„Horyzonty" - 3,5 tys. zł
Realizacja 3-dniowych warsztatów kulturalnych dla osób niewidomych z terenu Wielkopolski, obejmujące dyskusje i wyjścia do kina i teatru na pokazy z audiodeskrypcją.

Drugie miejsce - Karolina Włodarska
„Tandemem przez Polskę" - 2 tys. zł
Montaż dwóch tandemów oraz organizacja wycieczek rowerowych z uczestnictwem osób z dysfunkcją wzroku.

Trzecie miejsce - Olgierd Kowaliszyn
„Nietoperz" - 826 zł
Stworzenie systemu nawigacji i ostrzegania dla osób niewidomych nawigującego w drodze do celu.

Wyróżnienia:
„(Nie)widzialna sztuka oczami najmłodszych" - Mariola Łygas
Stworzenie przez dzieci prac plastycznych w formie wypukłej, dostępnej do rozpoznania przez osoby niewidome i słabowidzące.

„Usłyszeć rzekę" - Paweł Jarosz
Spływ kajakiem osoby niewidomej i niedowidzącej rzeką Wisłą z Goczałkowic-Zdroju do Bałtyku.

„Dotknij Teatru z Teatrem Quadro!" - Agnieszka Prylińska
Przeprowadzenie cyklu warsztatów teatralnych dla dzieci niewidomych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie.

Każdemu z tych trzech projektów przyznano dotację w wysokości po 500 zł.

Info i fot. Szansa dla Niewdomych, oprac. sza

Data publikacji: 04.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.