Data dodania: 24.07.2017

Historia AK dla niesłyszących

Muzeum Armii Krajowej dostępne jest dla każdego, budynek dostosowany jest do osób niepełnosprawnych ruchowo, w 2015 roku opracowano ścieżkę zwiedzania dla niewidomych i niedowidzących „Wsłuchaj się w historię AK", a obecnie realizowany jest projekt „Historia wpada w ucho" adresowany do osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury zostanie zakończony w połowie listopada. Zakłada on zrealizowanie we wnętrzach muzeum filmu „Głusi na szlaku" z oprowadzaniem w Polskim Języku Migowym. Odbędą się warsztaty edukacyjne dedykowane niesłyszącym, a część pracowników Muzeum AK przejdzie podstawowy kurs polskiego języka migowego oraz obsługi niesłyszących.

Osoby niewidome odwiedzające muzeum już od kwietnia 2015 mogą dotknąć wybranych eksponatów, przygotowanych specjalnie dl nich, skorzystać z audiodeskrypcji, makiet. A po wystawie stałej oprowadza audio przewodnik.

Działania te zostały docenione i Muzeum AK zostało w kwietniu br. wyróżnione w konkursie „Lider dostępności" jako obiekt zabytkowy, który uwzględnia potrzeby różnych grup odbiorców.

Kat
Data publikacji: 24.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.