Data dodania: 26.08.2017

Indeksy marzeń czekają na maturzystów

Maturzyści z dysfunkcjami, którzy, z uwagi na ograniczenia finansowe, porzucili myśl o studiach, mogą zrealizować swoje marzenia i plany zgłaszając się do – już szóstej edycji - konkursu „Indeks marzeń". Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z kompletem dokumentów mija 29 września.

Konkurs „Indeks marzeń" realizowany jest w ramach projektu Akademia Odnalezionych Nadziei, prowadzonego przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko". Powstał on z myślą o osobach z niepełnosprawnością, które chcą się rozwijać, zdobywać wykształcenie i realizować swoje pasje, ale nie posiadają wystarczających środków finansowych na ten cel.
Za nazwą konkursu „Indeks marzeń" kryje się 9-miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł (brutto), które otrzyma 9 maturzystów z niepełnosprawnością.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Do konkursu mogą się zgłaszać maturzyści, którzy przedstawią: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów, wynik egzaminu maturalnego, zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz list motywacyjny. W liście uczestnik powinien uzasadnić, dlaczego to właśnie on powinien otrzymać stypendium. O tym, kto otrzyma „Indeks marzeń", zdecyduje wynik egzaminu maturalnego (do finałowej dziewiątki zostaną zakwalifikowane osoby, które będą miały najlepszą średnią spośród nadesłanych zgłoszeń) i list motywacyjny.
Inspiracją dla kandydatów mogą być słowa Anny Dymnej, która w następujący sposób zachęca do udziału w konkursie:
- Marzyć trzeba odważnie, tak jak marzą dzieci. Proszę Was, zgłoście się do naszego konkursu. Obudźcie w sobie nadzieję! Nie rezygnujcie z ambicji i marzeń. Patrzę z radością i pełnym podziwem na Was, na Wasze zmagania, na siły, które potraficie w sobie odnajdywać i uruchamiać. Dla mnie jesteście prawdziwymi bohaterami, wzorami, mistrzami. Swoją postawą dajecie siły nam, często rozleniwionym, narzekającym, ponurym, którzy nazywają się ponoć pełnosprawnymi. Uczę się od Was najważniejszych rzeczy!

Jak zgłosić się do konkursu?
W pliku znajdującym się na końcu tej strony dostępny jest regulamin konkursu wraz ze wszystkim niezbędnymi załącznikami. Wypełnione dokumenty, wraz z wynikiem egzaminu maturalnego, orzeczeniem o niepełnosprawności, informacją o dochodach, listem motywacyjnym i zaświadczeniem o przyjęciu na studia należy przesłać do 29 września na adres pocztowy:
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko", ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 4 , 30-198 Kraków, z dopiskiem: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI lub na adres e-mail: marcinpalys@mimowszystko.org, wpisując w tytule: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI.
Lista osób, które otrzymają stypendium „Indeks marzeń", zostanie ogłoszona 6 października 2017 r.
Regulamin konkursu i załączniki format doc
Regulamin konkursu i załączniki format pdf

Info: Mimo Wszystko, oprac. sza

Data publikacji: 26.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.