Data dodania: 29.08.2017

Przewóz uczniów z niepełnosprawnością bez VAT!

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT usługa przewozu uczniów z niepełnosprawnością z miejsca zamieszkania do szkół jest zwolniona z podatku VAT – jednoznacznie rozstrzygnął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Usługi te – świadczone przez powiaty na rzecz gmin – są usługami pomocniczymi, ściśle związanymi z głównymi usługami w zakresie kształcenia i wychowania. Jako takie są niezbędne dla świadczenia przez powiaty wskazanej usługi głównej, więc podlegają zwolnieniu z VAT – ocenił KIS.

W opinii eksperta stanowisko organu podatkowego jest jednak kontrowersyjne, bo myli się on co do podstawy prawnej niepłacenia podatku VAT za przewóz uczniów z niepełnosprawnością do szkół. Powiat bowiem w tym przypadku nie działa jako podatnik VAT a wykonuje zadania publiczne, które w ogóle nie podlegają opodatkowaniu VAT – na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Powiat jest zobowiązany do tworzenia placówek edukacyjnych, zapewnienia kształcenia i wychowania, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Usługi przewozu, za które płaci gmina są ściśle związane z wykonywanymi zadaniami publicznymi i jako takie w ogóle nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Dwie różne podstawy, różne interpretacje, ale – co najważniejsze – decyzja jednakowa: przewóz uczniów z niepełnosprawnością bez podatku VAT!
Oprac. IKa

Data publikacji: 29.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.