Data dodania: 25.09.2017

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością w Systemie Informacji Oświatowej

W Systemie Informacji Oświatowej, na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ,w strefie dla zalogowanych, udostępniono materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością, które zostały opracowane przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Przygotowano je na podstawie aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do klasy IV i VII szkoły podstawowej. Materiały mogą być przeglądane zarówno on-line, jak i pobierane z możliwością wydruku. MEN zachęca do skorzystania z zasobów edukacyjnych wszystkich dyrektorów szkół, którzy zalogują się do systemu SIO.

Materiały edukacyjne są przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnościa mających trudności w uczeniu i komunikowaniu się i/lub komunikowani, w tym niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Zawierają one odpowiednie dostosowania tekstowe i graficzne (zaadaptowane ilustracje, wykresy, schematy itp.), a także symbole PCS, czyli znaki graficzne obrazujące pojęcia (wspierające osoby z trudnościami w komunikowaniu się w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym) oraz nagrania video w polskim języku migowym (PJM).

Materiały są dostępne w strefie dla zalogowanych Systemu Informacji Oświatowej pod adresem: https://strefasio.men.gov.pl/login.
Po zalogowaniu się do SIO należy wybrać zakładkę „Adaptacje" i zaakceptować regulamin.
Materiały można filtrować wg klasy, rodzaju, słów kluczowych czy też przedmiotu.
Info: MEN, oprac. kat


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.