Data dodania: 26.09.2017

Przedszkola dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w Kujawsko-Pomorskiem

Decyzją zarządu województwa w samorządowym wojewódzkim Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu powstanie przedszkole z prawdziwego zdarzenia dla dzieci o specjalnych potrzebach - z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi z nią problemami w poruszaniu się oraz autyzmem.

Przygotowywane są też założenia do stworzenia podobnej placówki w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Braille'a w Bydgoszczy.

W kompleksie ośrodka powstanie na potrzeby placówki nowy budynek, projekt obejmuje też wyposażenie placówki we właściwą bazę dydaktyczną, w tym specjalne oprogramowanie, i budowę placu zabaw. Przedszkole przyjmie 26 maluchów z niepełnosprawnością, w tym także z problemami dotyczącymi wzroku i słuchu, w wieku 3-7 lat, ale zakłada się, że w szczególnych przypadkach będą tu mogły trafić dzieci młodsze (od 2,5 roku) i starsze (do 9 lat). Zakłada się również, że nowa jednostka będzie prowadzić program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, czyli prowadzone przez socjoterapeutów popołudniowe zajęcia dodatkowe. Skorzysta z nich 45 dziewczynek i chłopców.

- Oddział przedszkolny w „Korczaku" działa obecnie w dalece niewystarczających warunkach – w jednej niewielkiej sali w budynku internatu, z koniecznością prowadzenia zajęć w pomieszczeniach, z których korzystają także uczniowie korczakowskich szkół. Wiemy też, że jest spore zapotrzebowanie na ten rodzaj edukacji przedszkolnej – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Inwestycja będzie kosztowała ponad 5 milionów, znaczną część tej kwoty pokryto środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakończenie prac jesienią 2019 r.

Podobne przedszkole - dla 21 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu – powstanie w bydgoskim Ośrodku Braille'a. Jest już miejsce pod budowę (przekazał ją samorząd Bydgoszczy), w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego trwają obecnie prace nad założeniami przedsięwzięcia.
pr
Data publikacji: 26.09.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.