Data dodania: 26.10.2017

Szkolenia informatyczne dla seniorów i osób z niepełnosprawnością

Seniorzy i osoby niepełnosprawne z Podkarpacia mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach informatycznych, organizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zajęcia rozpoczną się w połowie listopada, nabór już trwa.

Dominik Łazarz z biura prasowego uczelni poinformował PAP, że szkolenia skierowane są do dwóch grup mieszkańców województwa podkarpackiego: pierwsza to osoby z niepełnosprawnością w wieku co najmniej 25 lat; druga grupa - to osoby powyżej 50. roku życia.
- Wszyscy oczywiście powinni chcieć zdobyć, podnieść lub uzupełnić już posiadane umiejętności i kompetencje cyfrowe. Szkolenia są nieodpłatne, a nabór jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają kryteria udziału w projekcie – zapewnił Łazarz.

Szkolenie obejmuje 80 godzin zajęć. Przewidziano trzy główne moduły, dostosowane do poziomu umiejętności uczestników.
Pierwszy moduł jest przeznaczony dla osób z najmniejszymi umiejętnościami - obejmuje bowiem podstawy obsługi komputera. W drugim bloku zajęć zostaną zaprezentowane kluczowe programy i aplikacje, m.in. arkusze kalkulacyjne, podstawowe narzędzia np. formatowanie, edycja dokumentów, edytowanie danych i formatowanie, a także sposoby zarządzania i edycji prezentacji. Z kolei trzeci blok będzie dotyczył internetu i pracy on-line.

Uczestnicy sami określają, jaki jest ich stopień zaawansowania i decydują, w której grupie chcą mieć zajęcia. Ponadto – jak zapewnił w rozmowie z PAP koordynator projektu Tomasz Skoczylas – w czasie zajęć uczestnicy mogą też sami proponować tematy i ćwiczenia, którymi chcieliby się zająć.

Uczelnia zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, w tym także laptopy. Można również przynosić na zajęcia swój sprzęt, bowiem, jak powiedział PAP Skoczylas, wielu uczestników woli ćwiczyć na własnych laptopach.

Każdy z uczestniczących w szkoleniu będzie mógł na zakończenie przystąpić do egzaminu i uzyskać międzynarodowy certyfikat IC3 – Internet and Computing Core Certification.
Szkolenia będą prowadzone w czasie dostosowanym do możliwości uczestników szkoleń i w miejscach, gdzie nie ma barier architektonicznych.

Skoczylas zapewnił, że nadal są wolne miejsca. Chętni mogą się zgłaszać pod numerem tel. 880416508 lub adresem e-mail: biuro@szkoleniait.wsiz.pl. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje na temat szkoleń.

Projekt „Certyfikowane kompetencje cyfrowe" realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. (PAP)

Agnieszka Pipała
Data publikacji: 26.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.