Data dodania: 29.11.2017

20 lat pokonywania barier i przywracania nadziei

Stowarzyszenie „Ostoja" po swojemu – czyli pracowicie – świętowało 20-lecie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego we Wrocławiu przy ulicy Górnickiego.

Jubileuszowe seminarium, które odbyło się 27 listopada w Sali Rady Miejskiej Wrocławia, rozpoczęło udekorowanie Małgorzaty Gorący – współtwórczyni i prezes „Ostoi" – przez rzecznika praw dziecka Marka Michalaka medalem „Obrońca Godności Dziecka": za wieloletnią wytrwałą, cierpliwą, a nierzadko upartą pracę na rzecz dzieci z najcięższymi rodzajami niepełnosprawności i ich rodzin, za starania o każde dziecko i zaangażowanie w tworzenie systemu, za pokonywanie kolejnych barier i przywracanie nadziei.

W ramach seminarium debatowano o rozwiązaniach służących wsparciu dla dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Rodzice takich osób mówili o lęku z jakim żyją i nadziei, jaką dostali od „Ostoi", dziękowali Małgorzacie Gorący i całemu zespołowi ośrodka przy Górnickiego, postulowali konieczne nowe rozwiązania i zmiany w obowiązujących.

Najważniejszy wniosek to tworzenie specjalistycznych środowiskowych domów samopomocy, które zapewniałyby różnorodne formy wsparcia dla takich osób i ich rodzin. Przy ich tworzeniu mogą pomóc wypracowane dobre praktyki – jak w Miliczu, gdzie takie rozwiązania już funkcjonują.
Wiele przez te 20 lat osiągnięto ciężką pracą, wiele trudnych nowych zadań czeka...

pr
Data publikacji: 29.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.