Data dodania: 08.01.2018

Nowatorski model edukacji dla dzieci autystycznych

W Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku przy współpracy z Fundacją Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, prowadzony jest od początku roku szkolnego nowatorski model edukacji pn. „Model edukacji włączającej dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"; w którym bierze udział czterech chłopców z autyzmem.

Edukacja w tym modelu ma charakter mieszany, jeżeli forma uczniów w danym dniu pozwala na uczenie się wraz z innymi, wtedy biorą udział w lekcjach. W przypadku słabszego okresu, chłopcy uczą się w swoim zespole. Pracują z nimi: wychowawca, nauczyciel wspomagający oraz pomoc nauczyciela.

Ten model nauczania opiera się na solidnych badaniach naukowych i jest sprawdzony w wielu krajach na świecie. Daje on możliwość uczenia się i spędzania czasu wraz z rówieśnikami, ale jednocześnie umożliwia rozwijanie sfer deficytowych zgodnie z indywidualnym programem dostosowanym do możliwości każdego dziecka.

Na potrzeby uczniów z autyzmem powstały nowe pomieszczenia: oprócz czterech klas, oddano pokój nauczycielski, szatnię i toalety. Są one oddzielone od głównego budynku, tak aby dzieci autystyczne nie były narażone na hałas podczas przerw czy dźwięk dzwonka szkolnego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało projektowi status eksperymentu pedagogicznego, realizowanego pod opieką naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

kat
Data publikacji: 08.01.2018 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.